logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Gminy Szczebrzeszyn:

 1. Uchwała Nr XXXIX/274/2013 RM w Szczebrzeszynie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014;
 2. Uchwała RIO w Lublinie Nr RIO –Z-0032/12/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2014;
 3. Uchwała RIO w Lublinie Nr RIO–Z-0039/P/12/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu budżetu Gminy Szczebrzeszyn;
 4. Uchwała Nr XXXIX/273/2013 RM w Szczebrzeszynie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 5. Uchwała RIO w Lublinie Nr RIO–Z-0037/12/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu  wieloletniej prognozy finansowej;
 6. Uchwała Nr XLIII/302/2014 RM w Szczebrzeszynie z dnia  29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
 7. Uchwała Nr XLIII/303/2014 RM w Szczebrzeszynie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.;
 9. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r.;
 10. Sprawozdanie Rb-N okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.;
 11. Sprawozdanie Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r.;
 12. Sprawozdanie Rb-Z okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.;
 13. Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r.;
 14. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.;
 15. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia  31 grudnia 2013r.
 16. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.;
 17. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r;
 18. Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013
 19. Zestawienie aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek.
 20. Decyzja w sprawie nadania numeru NIP
 21. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 22. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Szczebrzeszyna
 23. Uchwała Nr XVI/115/2012 RM w Szczebrzeszynie z dnia  26 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
 24. Opinia  RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Szczebrzeszyn kredytu  w  wysokości 4.100.000zł. przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nazwa dokumentu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w łącznej wysokości
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Malec; Skarbnik Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2014-06-02 13:20:44
Data udostępnienia informacji: 2014-06-02 13:20:44
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-02 14:02:45

Wersja do wydruku...