logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
minusOgłoszenia
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Ogłoszenia: 2020 > wrzesień > 2020-09-18
ROK. 0050.222.2020 „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampk

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna 4, na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 25 września 2020 roku na formularzu uwag dwojako:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Miejski w Szczebrzeszynie,
    Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

Załączniki do pobrania: 2020-09-21 15:25:49 - Skan ogłoszenia nr ROK. 0050.222.2020 (44.42 kB)
2020-09-21 15:28:03 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (177.26 kB)
2020-09-21 15:28:43 - formularz z uwagami (17.03 kB)

Nazwa dokumentu: ROK. 0050.222.2020 „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampk
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tyszko, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Matej, Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2020-09-18 10:01:00
Data udostępnienia informacji: 2020-09-18 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-21 15:31:03

Wersja do wydruku...