logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Lista osób zobowiązanych przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn.zm.) do składania oświadczeń o stanie majątkowym:
Oświadczenia majątkowe złożone Wojewodzie Lubelskiemu - kadencja 2016 r./2017 r.
 1. Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna - treść oświadczenia
 2. Mariusz Drożdżyk; Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie treść oświadczenia
Oświadczenia majątkowe złożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie - kadencja 2016 r./2017 r.
 1. Bizior Katarzyna; Radna Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 2. Czop Alina; Radna Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 3. Dołba Waldemar; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 4. Dygas Mariusz; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 5. Hejno Zenon; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 6. Kot Adam; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 7. Krasula Jan; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 8. Olcha Danuta; Radna Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 9. Olczak Aleksander; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 10. Samulak Dariusz; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 11. Socha Jarosław; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 12. Traczykiewicz Andrzej; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 13. Wawryk Tadeusz; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 14. Wójcik Czesław; Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
Oświadczenia majątkowe złożone Burmistrzowi Szczebrzeszyna:
 1. Banaszkiewicz Jerzy; Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna - treść oświadczenia
 2. Loc-Oczkoś Maria; Sekretarz Gminy i Miasta - treść oświadczenia
 3. Malec Bożena; Skarbnik Gminy i Miasta - treść oświadczenia
 4. Kucińska Ewa; Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 5. Maślany Anna; Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 6. Jarosz Anna; Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 7. Kras Wanda; Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 8. Gnieciak Piotr; Wiceprezes Zarządu, Zakład Gosp. Komunalnej sp. z o.o. - treść oświadczenia
 9. Klajn-Jóźwiak Zofia; Członek Zarządu, Zakład Gosp. Komunalnej sp. z o.o. - treść oświadczenia
 10. Kalita Sławomir; Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - treść oświadczenia
 11. Bednarz Małgorzata; Dyrektor M-G Biblioteki Publicznej -  treść oświadczenia
 12. Szymczak Grażyna; Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - treść oświadczenia
 13. Chwiejczak Danuta; Dyrektor Szkoły Podst. Nr 1 w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 14. Bartoszczyk-Trochimiuk Aneta; Dyrektor Szkoły Podst. Nr 1 w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 15. Rokosz Barbara; Dyrektor Szkoły Podst. w Bodaczowie - treść oświadczenia
 16. Sokół Jadwiga, Dyrektor Szkoły Podst. w Wielączy - treść oświadczenia
 17. Złomańczuk Zbigniew; Dyrektor Gimnazjum w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 18. Jamróz Mirosława; Dyrektor Gimnazjum w Bodaczowie - treść oświadczenia
 19. Jarmuł Małgorzata; Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 20. Czop Małgorzata; Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie - treść oświadczenia

Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dochalska; kierownik referatu ds. organizacyjno-administracyjnych
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 11:13:00
Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 15:36:20

Wersja do wydruku...