logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarzadzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargow
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. Tomasz Ciurysek 2024-03-05 16:01:50
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn. Tomasz Ciurysek 2024-03-05 16:00:05
PD.3129.6.21.2017 dot. wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:59:51
Informacja dla podatników na rok 2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:59:29
Stawki obowiązujące w roku 2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:59:17
Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn za rok 2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:58:48
2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:56:46
2017 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:56:27
Zarządzenie  157.2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zak Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:54:55
Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:54:42
Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:54:34
Działalność telekomunikacyjna Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:48:16
Sprawozdania finansowe 2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:47:17
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:47:02
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:46:49
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:46:37
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:46:25
Sprawozdania budżetowe 2014 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:46:12
Sprawozdania budżetowe 2013 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:46:02
Sprawozdania budżetowe 2012 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:45:47
Sprawozdania budżetowe 2011 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:45:38
2017 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:44:16
Informacje o działalności lobbingowej Tomasz Ciurysek 2024-03-05 15:43:55
2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:56:42
2017 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:56:10
2016 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:56:02
2015 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:52
2015 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:47
2014 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:40
2013 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:31
2012 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:24
2011 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:17
2010 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:07
2009 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:55:01
Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:48:02
Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:46:39
Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:46:10
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:33:09
kadencja 2014-2018 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:32:30
Oświadczenia majątkowe /2 m-ce przed upływem kadencji/ Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:32:05
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:30:23
Sprawozdania budżetowe 2010 Tomasz Ciurysek 2024-03-05 12:29:14
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2021-11-18 15:00:01
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Wojciech Kościk 2021-11-18 14:59:54
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 Wojciech Kościk 2021-11-18 14:59:34
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej i. Marii Konopnickiej w Bodaczowie Tomasz Ciurysek 2021-03-24 14:18:43
Przebudowa drogi gminnej nr 110376L w miejscowości Szperówka Daniel Kustosz 2021-03-22 13:36:53
Przebudowa drogi gminnej nr 110376L w miejscowości Szperówka Daniel Kustosz 2021-03-22 12:49:17
Przebudowa drogi gminnej nr 110354 L w miejscowości Bodaczów (Podborek) oraz modernizacja drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach Daniel Kustosz 2021-03-19 11:54:37
Deklaracja dostępności Wojciech Kościk 2021-03-19 11:10:07
Przebudowa drogi gminnej nr 110354 L w miejscowości Bodaczów (Podborek) oraz modernizacja drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach Daniel Kustosz 2021-03-19 10:34:46
Aktualizacja nr 1 planu postepowań na rok 2021 z dn. 12.02.2021 Daniel Kustosz 2021-03-19 08:48:41
Aktualizacja nr 2 planu postepowań na rok 2021 z dn. 21.02.2021 Daniel Kustosz 2021-03-19 08:45:39
Aktualizacja nr 2 planu postepowań na rok 2021 z dn. 25.02.2021 Daniel Kustosz 2021-03-19 08:42:27
Aktualizacja nr 2 planu postepowań na rok 2021 z dn. 25.02.2021 Daniel Kustosz 2021-03-19 08:41:57
Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia. Daniel Kustosz 2021-03-18 14:32:11
Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia. Daniel Kustosz 2021-03-18 12:45:46
67.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wojciech Kościk 2021-03-18 12:41:29
67.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wojciech Kościk 2021-03-16 16:00:50
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-16 15:54:17
Zapytanie ofertowe na "Modernizacja budynku wielorodzinnego - ul. Zamojska 11 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2021-03-16 12:27:17
Zapytanie ofertowe na "Modernizacja budynku wielorodzinnego - ul. Zamojska 11 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2021-03-15 13:13:07
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-12 15:42:51
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-12 15:38:55
Zapytanie ofertowe na "Modernizacja budynku wielorodzinnego - ul. Zamojska 11 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2021-03-12 15:05:51
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-11 15:43:16
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie Tomasz Ciurysek 2021-03-11 14:32:15
w sprawie powołania Komisji komkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Maeii Konopnickiej w Bodaczowie Tomasz Ciurysek 2021-03-11 14:30:40
Przebudowa drogi gminnej nr 110376L w miejscowości Szperówka Daniel Kustosz 2021-03-11 13:58:26
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-03-10 13:00:50
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-03-10 12:59:20
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-08 13:39:13
Ogłoszenie nr 45 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki STAR Wojciech Kościk 2021-03-08 11:16:15
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-08 10:46:28
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2021-03-05 15:04:32
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2021-03-05 14:33:38
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-05 14:13:53
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-03-05 14:01:03
Przebudowa drogi gminnej nr 110354 L w miejscowości Bodaczów (Podborek) oraz modernizacja drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach Daniel Kustosz 2021-03-03 14:57:46
Przebudowa drogi gminnej nr 110354 L w miejscowości Bodaczów (Podborek) oraz modernizacja drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach Daniel Kustosz 2021-03-03 14:33:20
Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia. Daniel Kustosz 2021-03-03 11:43:58
Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia. Wojciech Kościk 2021-03-02 14:12:03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego "Brody Małe" Tomasz Ciurysek 2021-03-02 13:09:26
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego "Brody Małe" Tomasz Ciurysek 2021-03-02 13:08:28
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2021-03-02 08:20:22
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Sułów-Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2021-03-01 16:12:37
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Tomasz Ciurysek 2021-03-01 15:58:52
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego "Brody Małe" Tomasz Ciurysek 2021-03-01 15:56:36
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego "Brody Małe" Tomasz Ciurysek 2021-03-01 15:56:30
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-03-01 15:14:30
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-03-01 15:12:09
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-03-01 15:10:42
Aktualizacja nr 2 planu postepowań na rok 2021 z dn. 25.02.2021 Daniel Kustosz 2021-02-26 10:34:36
Zapytanie ofertowe na "Modernizacja budynku wielorodzinnego - ul. Zamojska 11 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2021-02-25 14:44:29
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2021-02-23 13:04:19
Sprawy załatwiane przez Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Wojciech Kościk 2021-02-23 12:54:40
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-02-22 14:32:58
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. Wojciech Kościk 2021-02-22 13:54:22
Wybory samorządowe uzupełniające 2021 Wojciech Kościk 2021-02-22 13:19:47
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę odcinka sieci gazowej oraz przyłączy gazowych na działkach ewid. 1783, 1789, 557/4, 555, 1063/1....... Tomasz Ciurysek 2021-02-19 14:29:21
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2021-02-19 11:51:17
Zapytanie ofertowe na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II" Daniel Kustosz 2021-02-19 09:39:15
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-02-18 14:33:00
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-02-18 08:35:23
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-02-18 08:31:59
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110354 L W MIEJSCOWOŚCI BODACZÓW (PODBOREK) ORAZ MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH Daniel Kustosz 2021-02-16 14:02:28
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110354 L W MIEJSCOWOŚCI BODACZÓW (PODBOREK) ORAZ MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH Daniel Kustosz 2021-02-15 14:07:01
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110354 L W MIEJSCOWOŚCI BODACZÓW (PODBOREK) ORAZ MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH Daniel Kustosz 2021-02-15 14:04:19
Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż złomu ze Szkoły Podstawowej w Bodaczowie" Daniel Kustosz 2021-02-15 09:33:24
Klauzula Informacyjna Daniel Kustosz 2021-02-12 08:21:25
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 110355L w miejscowości Wielącza Poduchowna" Tomasz Ciurysek 2021-02-08 13:29:21
w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2021 Daniel Kustosz 2021-02-05 14:57:57
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2021-02-02 13:32:35
Podatki, opłaty za wodę i ścieki Wojciech Kościk 2021-02-02 13:20:21
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2021-02-02 13:06:27
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2021-02-02 13:00:41
Sprawozdania budżetowe 2020 Daniel Kustosz 2021-02-02 08:17:00
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-02-01 15:17:48
dot. wydania decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji transformatorowej 3 w Brodach Małych do słupa nr 28 w miejsco Tomasz Ciurysek 2021-02-01 14:33:00
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Wojciech Kościk 2021-02-01 12:37:08
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla któr Tomasz Ciurysek 2021-01-29 15:25:22
Regulamin organizacyjny Daniel Kustosz 2021-01-28 12:20:35
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-01-28 10:57:51
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-01-27 07:54:16
Informacja o zamiarze zawarcia umowy, Nr sprawy: RZP.271.1.22.2020 Daniel Kustosz 2021-01-25 14:06:29
Inormacja o udzieleniu zamówienia, Numer Sprawy: RZP.271.1.22.2020 Daniel Kustosz 2021-01-25 14:05:31
Informacja o zamiarze zawarcia umowy, Nr sprawy: RZP.271.1.22.2020 Daniel Kustosz 2021-01-25 13:55:26
Plan postępowań Wojciech Kościk 2021-01-22 12:06:13
Informacja dla podatników na rok 2021 Wojciech Kościk 2021-01-22 08:52:12
Informacja dla podatników na rok 2021 Wojciech Kościk 2021-01-22 08:51:24
Informacja dla podatników na rok 2021 Wojciech Kościk 2021-01-22 08:50:30
Plan postępowań> wybierz rok Wojciech Kościk 2021-01-22 08:31:19
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-01-21 14:29:59
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2021-01-18 13:05:01
319.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania Tomasz Ciurysek 2021-01-15 14:42:34
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-01-12 09:52:18
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-01-12 09:31:01
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-01-12 09:16:38
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-01-07 13:38:45
Interpelacje i zapytania 2021 Zofia Wachowicz 2021-01-07 13:36:40
2021 Zofia Wachowicz 2021-01-07 13:31:01
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2021-01-07 12:26:16
ROK.1431.77.2020 dot. bezpieczeństwa informacji Wojciech Kościk 2020-12-31 13:05:26
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-12-31 12:14:43
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-12-29 15:34:32
Zawiadomienie o unieważnienia postępowania, Nr sprawy: RZP.271.1.19.2020 - CZĘŚĆ IV Daniel Kustosz 2020-12-28 12:18:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: RZP.271.1.19.2020 - CZĘŚĆ III Daniel Kustosz 2020-12-28 12:17:23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: RZP.271.1.19.2020 - CZĘŚĆ I Daniel Kustosz 2020-12-28 12:15:22
Informacja nr 286 z dnia 18 listopada 2020 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2020 r. Daniel Kustosz 2020-12-28 12:02:04
Informacja o zamiarze zawarcia umowy, nr sprawy: RZP.271.1.20.2020 Daniel Kustosz 2020-12-28 11:57:15
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-12-23 14:17:46
Ogłoszenie nr 287 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 22 grudnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Przedmieście Szperówka Daniel Kustosz 2020-12-23 08:45:39
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-12-23 08:07:50
Ogłoszenie nr 287 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 22 grudnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Przedmieście Szperówka Tomasz Ciurysek 2020-12-22 15:35:47
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-12-22 12:06:32
Zapytanie ofertowe na "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w 2021 r. " Daniel Kustosz 2020-12-22 08:39:39
w sprawie zaopiniowania możliwości zaopiniowania deficytu. Wojciech Kościk 2020-12-21 15:23:32
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wojciech Kościk 2020-12-21 15:19:31
w sprawie zaopiniowania uchwały budżetowej na 2021 r. Wojciech Kościk 2020-12-21 15:18:56
Zapytanie ofertowe na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II" Daniel Kustosz 2020-12-21 13:39:02
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-21 08:37:55
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-21 08:36:03
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-21 08:33:55
Zapytanie ofertowe na "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w 2021 r. " Daniel Kustosz 2020-12-18 13:54:16
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-12-18 13:20:14
Ogłoszenie nr 315 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 15 stycznia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczebrzeszynie przy ul. Spacerowej Daniel Kustosz 2020-12-18 12:20:16
Zapytanie ofertowe na "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w 2021 r. " Daniel Kustosz 2020-12-17 08:51:48
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021 Wojciech Kościk 2020-12-16 14:42:11
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021 Wojciech Kościk 2020-12-16 14:39:36
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-15 15:34:53
Zapytanie ofertowe na "Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2021 r." Daniel Kustosz 2020-12-14 11:59:43
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-11 10:45:08
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-11 10:43:20
Zapytanie ofertowe na "Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2021 r." Daniel Kustosz 2020-12-10 14:42:51
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-12-07 14:38:27
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-07 12:12:08
Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn 2018 Wojciech Kościk 2020-12-04 16:12:07
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej w Wielączy w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora... Wojciech Kościk 2020-12-04 16:04:03
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-04 11:28:07
Decyzja Starosty Zamojskiego w sprawie działki nr 1081 o pow. 0,0065 ha połozonej w obrębie Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-12-04 09:52:04
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 10:26:44
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 09:38:47
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 09:34:09
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 09:10:10
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 08:58:58
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 08:57:38
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 08:56:05
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-12-03 08:53:59
Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-12-02 15:13:49
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej przebudowy dróg gminnych Daniel Kustosz 2020-12-02 15:08:54
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2020-12-02 14:04:16
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2020-12-02 13:53:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2020-12-02 13:52:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2020-12-02 13:50:32
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat Daniel Kustosz 2020-11-30 15:10:26
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-11-30 13:10:15
EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II Daniel Kustosz 2020-11-30 12:57:23
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-11-26 14:10:31
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2020-11-19 13:45:13
Ogłoszenie nr 287 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 22 grudnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Przedmieście Szperówka Daniel Kustosz 2020-11-19 08:10:33
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej przebudowy dróg gminnych Daniel Kustosz 2020-11-18 13:35:38
Informacja nr 285 z dnia 18 listopada 2020 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2020 r. Daniel Kustosz 2020-11-18 10:49:40
Zapytanie ofertowe na PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZEBRZESZYN Daniel Kustosz 2020-11-18 08:27:18
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-11-13 09:49:06
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-11-13 09:47:35
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-11-13 09:46:08
w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-11-10 15:29:02
w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-11-10 15:28:12
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-11-10 15:05:50
Ogłoszenie nr 257.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2020 Tomasz Ciurysek 2020-11-06 08:42:56
Zarządzenie nr ROK.0050.256.2020 Wojciech Kościk 2020-11-05 10:15:31
Konsultacje społeczne dot. wyboru nowej nazwy dla ulicy o dotychczasowej nazwie ulica Wyzwolenia. Wojciech Kościk 2020-11-05 10:11:07
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inewstycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w ,iejscowości Wielącza Poduchowna na działkac Tomasz Ciurysek 2020-11-04 10:46:59
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej wraz z mapą do celów projektowych dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie Daniel Kustosz 2020-11-03 09:55:51
Zapytanie ofertowe na PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZEBRZESZYN Daniel Kustosz 2020-10-30 12:42:24
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-10-30 12:27:52
w sprawie zmiay zarządzenia nr 226/2020 z dnia 23.09.2020 r. Daniel Kustosz 2020-10-30 09:53:07
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2020-10-29 14:41:33
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2020-10-29 14:40:28
Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)" Daniel Kustosz 2020-10-28 12:21:17
Obwieszczenie Zofia Wachowicz 2020-10-27 12:44:59
Rozbudowa DK nr 74 w km 257+178 do km 257+248 wraz z budową mostu przez Rzekę Świnkę wkm 257+204,35 w m. Bodaczów.... Tomasz Ciurysek 2020-10-26 09:36:54
Rozbudowa DK nr 74 w km 257+178 do km 257+248 wraz z budową mostu przez Rzekę Świnkę.... Tomasz Ciurysek 2020-10-26 09:35:42
obw Tomasz Ciurysek 2020-10-26 09:34:55
Zapytanie ofertowe na PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZEBRZESZYN Tomasz Ciurysek 2020-10-23 14:14:00
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej wraz z mapą do celów projektowych dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2020-10-22 14:37:34
Przebudowa drogi gminnej nr 110345 L ul. Złota w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2020-10-22 14:36:59
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2020-10-22 14:26:55
Zarządzenie nr ROK.0050.256.2020 Tomasz Ciurysek 2020-10-22 14:18:44
Zarządzenie nr ROK.0050.256.2020 Tomasz Ciurysek 2020-10-22 14:16:13
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-10-22 12:48:03
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-10-22 12:45:19
Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)" Daniel Kustosz 2020-10-20 12:49:28
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-10-19 15:04:38
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-10-19 15:02:48
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-10-19 15:00:51
w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka... Tomasz Ciurysek 2020-10-16 14:47:04
w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka... Tomasz Ciurysek 2020-10-16 14:46:37
w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły ośrodka rew Tomasz Ciurysek 2020-10-16 14:33:49
Ogłoszenie nr 202 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 02 października 2020 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach II Tomasz Ciurysek 2020-10-14 13:12:54
Zapytanie ofertowe na PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZEBRZESZYN Daniel Kustosz 2020-10-14 10:22:13
Zapytanie ofertowe na PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZEBRZESZYN Daniel Kustosz 2020-10-14 10:21:58
Zarządzenie nr ROK.0050.256.2020 Tomasz Ciurysek 2020-10-13 15:44:30
Ogłoszenie nr 257.2020 Burmistrza Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2020 Tomasz Ciurysek 2020-10-13 15:39:24
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej wraz z mapą do celów projektowych dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie Daniel Kustosz 2020-10-13 10:46:29
Przebudowa drogi gminnej nr 110345 L ul. Złota w Szczebrzeszynie Daniel Kustosz 2020-10-12 14:00:35
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej wraz z mapą do celów projektowych dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie Daniel Kustosz 2020-10-12 13:48:39
Ogłoszenie nr 201 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 02 października 2020 r. na sprzedaz nieruchomości rolnej położonej w Przed. Błonie Tomasz Ciurysek 2020-10-09 12:30:12
Ogłoszenie Starosty Zamojskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie na okres 3 klat w trybie przetargu nieograniczonego budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości oznaczonej jako dzi Tomasz Ciurysek 2020-10-09 11:19:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: RZP.271.1.5.2020 Daniel Kustosz 2020-10-09 11:07:11
w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego "Brody Małe" Tomasz Ciurysek 2020-10-08 14:37:43
w sprawie powołania komisji ds Tomasz Ciurysek 2020-10-08 14:33:25
Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w m Daniel Kustosz 2020-10-08 14:23:33
Ogłoszenie nr 238 o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 10 listopada 2020 r. na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Niedzieliska Daniel Kustosz 2020-10-08 13:47:11
Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)" Daniel Kustosz 2020-10-08 09:03:35
Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)" Daniel Kustosz 2020-10-05 14:32:41
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 110376L w miejscowości Szperówka na działkach o nr ewid. 547,1051,568/2,563/5,1060 ... Tomasz Ciurysek 2020-10-05 11:49:07
Przebudowa drogi gminnej nr 110345 L ul. Złota w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-10-02 15:16:15
Przebudowa drogi gminnej nr 110345 L ul. Złota w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2020-10-02 14:22:25
ROK. 0050.222.2020 „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampk Wojciech Kościk 2020-09-30 15:24:14
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczebrzeszyn dla rozwoju gminnych ogródków działkowych na rok 2020 Tomasz Ciurysek 2020-09-29 15:45:34
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L (relacji Bodaczów - Zawada)" Daniel Kustosz 2020-09-29 14:57:08
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, nr 110334L, nr 110327L, nr 110335L, nr 110337L, nr 110344L, Daniel Kustosz 2020-09-29 14:55:16
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klemensów (ul. Przechodnia, działka nr 257) Daniel Kustosz 2020-09-29 14:49:27
Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w m Tomasz Ciurysek 2020-09-29 13:50:48
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-25 09:11:20
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-25 09:10:38
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-25 09:02:38
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-25 09:01:19
Przebudowa drogi gminnej nr 110355 L w miejscowości Wielącza Poduchowna Daniel Kustosz 2020-09-25 08:17:16
Sprawozdania budżetowe 2020 Daniel Kustosz 2020-09-24 14:58:17
Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)" Daniel Kustosz 2020-09-24 13:23:39
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planowa Daniel Kustosz 2020-09-24 11:18:45
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, nr 110334L, nr 110327L, nr 110335L, nr 110337L, nr 110344L, Daniel Kustosz 2020-09-23 13:03:07
Deklaracja dostępności Wojciech Kościk 2020-09-21 15:41:01
ROK. 0050.222.2020 Wojciech Kościk 2020-09-21 15:31:03
Deklaracja dostępności Wojciech Kościk 2020-09-21 14:05:10
Deklaracja dostępności Wojciech Kościk 2020-09-21 14:00:37
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L (relacji Bodaczów - Zawada)" Daniel Kustosz 2020-09-21 13:20:59
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-21 08:07:44
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-17 09:04:25
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-17 09:02:32
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-17 09:01:04
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-17 08:50:29
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-16 09:36:24
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-16 09:35:17
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczebrzeszyn dla rozwoju gminnych ogródków działkowych na rok 2020 Daniel Kustosz 2020-09-15 15:54:34
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-15 12:49:33
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-15 12:47:31
Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej Daniel Kustosz 2020-09-14 13:57:35
Przebudowa drogi gminnej nr 110355 L w miejscowości Wielącza Poduchowna Daniel Kustosz 2020-09-14 13:33:22
Przebudowa drogi gminnej nr 110355 L w miejscowości Wielącza Poduchowna Daniel Kustosz 2020-09-14 09:28:16
„Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej Daniel Kustosz 2020-09-14 08:50:05
2020 Zofia Wachowicz 2020-09-11 11:43:00
2020 Zofia Wachowicz 2020-09-11 11:42:40
2020 Zofia Wachowicz 2020-09-11 11:27:33
2020 Zofia Wachowicz 2020-09-11 10:51:01
2020 Zofia Wachowicz 2020-09-11 10:39:55
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klemensów (ul. Przechodnia, działka nr 257) Daniel Kustosz 2020-09-10 15:10:00
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-10 13:19:54
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-10 13:18:51
Zapytanie ofertowe na "Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego – Zamojska 11 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-09-10 10:44:55
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klemensów (ul. Przechodnia, działka nr 257) Daniel Kustosz 2020-09-10 10:42:46
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2020-09-10 09:24:44
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2020-09-10 09:24:05
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2020-09-10 09:05:18
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2020-09-10 09:04:37
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-09-09 16:35:39
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-09-09 16:34:01
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla przebudowy dróg gminnych Daniel Kustosz 2020-09-09 14:31:29
Zapytanie ofertowe na "Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego – Zamojska 11 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-09-08 15:22:38
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klemensów (ul. Przechodnia, działka nr 257) Daniel Kustosz 2020-09-08 13:18:34
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-07 13:48:38
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-07 13:47:35
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-09-07 13:45:57
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-09-07 08:42:34
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-09-07 08:40:34
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-09-07 08:34:10
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiacej własność gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-09-03 15:17:40
Przebudowa drogi gminnej nr 110355 L w miejscowości Wielącza Poduchowna Daniel Kustosz 2020-09-03 11:44:38
„Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej Daniel Kustosz 2020-09-02 14:56:08
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-08-27 14:32:07
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-08-25 09:58:28
Zapytanie ofertowe na "Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego – Zamojska 11 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-08-25 09:25:07
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działk Tomasz Ciurysek 2020-08-21 12:35:14
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla przebudowy dróg gminnych Tomasz Ciurysek 2020-08-18 14:51:08
w sprawie powołania Komisji na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej dla przebudowy dróg gmiinnych" Tomasz Ciurysek 2020-08-18 12:19:31
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działk Tomasz Ciurysek 2020-08-18 12:15:33
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-08-17 11:26:42
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-08-17 11:24:29
Remont cząstkowy dróg gminnych Daniel Kustosz 2020-08-13 13:21:31
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-08-13 13:16:51
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-08-12 14:40:38
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-08-12 14:39:22
„Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej Daniel Kustosz 2020-08-12 13:16:28
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planowa Daniel Kustosz 2020-08-10 13:08:56
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planowa Daniel Kustosz 2020-08-10 08:10:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planowa Daniel Kustosz 2020-08-10 08:10:18
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla przebudowy dróg gminnych Daniel Kustosz 2020-08-07 15:06:19
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczebrzeszynie ul. Cmentarna, sądowa, Stara Rozłopska, Plac Tadeusza Kościuszki Tomasz Ciurysek 2020-08-06 15:13:41
170.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród”z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Sądowa 3, na realizację zadania pu Tomasz Ciurysek 2020-08-03 15:12:35
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-08-03 08:59:15
ROK.1431.37.2020 dot. środków chemicznych sosowanych do uzdatniania wody. Wojciech Kościk 2020-07-31 15:13:30
ROK.1431.37.2020 dot. środków chemicznych sosowanych do uzdatniania wody. Wojciech Kościk 2020-07-31 15:12:54
Zapytanie ofertowe na "Przewóz (dowiezienie i odwiezienie) uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2020/2021” wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas d Daniel Kustosz 2020-07-31 14:21:27
Sprawozdania finansowe 2019 Daniel Kustosz 2020-07-31 08:35:47
Sprawozdania finansowe 2019 Daniel Kustosz 2020-07-31 08:33:55
Sprawozdania finansowe 2019 Daniel Kustosz 2020-07-31 08:32:44
Sprawozdania budżetowe 2020 Daniel Kustosz 2020-07-31 08:16:20
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-07-30 08:43:35
Klauzula informacyjna RODO Zbiornik Wodny "Brody Małe" Tomasz Ciurysek 2020-07-28 09:18:39
Klauzula informacyjna RODO Zbiornik Wodny "Brody Małe" Tomasz Ciurysek 2020-07-27 14:11:32
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-07-27 13:08:52
Przepisy prawne Wojciech Kościk 2020-07-27 12:21:02
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Daniel Kustosz 2020-07-24 09:23:27
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Daniel Kustosz 2020-07-24 09:19:00
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie" Wojciech Kościk 2020-07-23 15:16:46
Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej Daniel Kustosz 2020-07-23 13:41:31
Zapytanie ofertowe na "Przewóz (dowiezienie i odwiezienie) uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2020/2021” wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas d Daniel Kustosz 2020-07-22 13:09:22
Zapytanie ofertowe na "Modernizacja świetlicy - Przedmieście Zamojskie w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-07-22 09:46:25
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2020-07-22 07:50:42
Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie dział Daniel Kustosz 2020-07-21 12:26:01
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-07-21 11:34:58
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-07-20 13:21:15
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planowa Daniel Kustosz 2020-07-20 12:27:26
Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie dział Daniel Kustosz 2020-07-20 11:13:06
Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej Daniel Kustosz 2020-07-20 11:08:11
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-07-20 09:04:28
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej Daniel Kustosz 2020-07-17 13:45:21
Zapytanie ofertowe na "Modernizacja świetlicy - Przedmieście Zamojskie w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-07-17 12:42:30
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-07-17 12:11:23
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-07-17 12:10:48
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-07-17 12:10:08
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-07-17 12:09:23
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 1" Daniel Kustosz 2020-07-17 10:56:11
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planowa Daniel Kustosz 2020-07-17 10:14:46
Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r./ Wojciech Kościk 2020-07-16 15:46:55
Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r./ Wojciech Kościk 2020-07-16 15:43:41
Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r./ Wojciech Kościk 2020-07-16 15:27:48
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojciech Kościk 2020-07-15 14:45:06
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planowa Daniel Kustosz 2020-07-14 14:11:47
Zapytanie ofertowe na "Modernizacja świetlicy - Przedmieście Zamojskie w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-07-13 11:10:16
Zapytanie ofertowe na "Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów" Daniel Kustosz 2020-07-10 12:26:10
Zapytanie ofertowe na "Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów" Daniel Kustosz 2020-07-10 12:25:20
Zapytanie ofertowe na "Remont dróg gminnych - etap II" Daniel Kustosz 2020-07-09 12:28:03
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2020-07-08 10:29:01
Zapytanie ofertowe na "Remont dróg gminnych - etap II" Daniel Kustosz 2020-07-07 15:20:51
Zapytanie ofertowe na "Remont dróg gminnych - etap II" Daniel Kustosz 2020-07-06 12:03:28
Zapytanie ofertowe na "Utwardzenie gruntu przed Wiejskim Domem Kultury w Kątach Drugich" Daniel Kustosz 2020-07-03 13:42:02
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek” – Fundusz Sołecki" Daniel Kustosz 2020-07-03 13:32:53
Zapytanie ofertowe na "Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów" Daniel Kustosz 2020-07-03 12:46:14
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2020-07-02 15:35:38
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2020-07-02 15:25:27
RZP.271.2.50.2020 Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2020-07-02 15:16:56
Zapytanie ofertowe na "Utwardzenie gruntu przed Wiejskim Domem Kultury w Kątach Drugich" Daniel Kustosz 2020-07-02 13:00:40
Zapytanie ofertowe na "Remont dróg gminnych - etap II" Daniel Kustosz 2020-07-02 10:56:57
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek” – Fundusz Sołecki" Daniel Kustosz 2020-07-02 09:11:02
RZP.271.2.50.2020 Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2020-07-01 15:28:09
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 2696/1" Daniel Kustosz 2020-06-30 14:35:23
Zapytanie ofertowe na "Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów" Daniel Kustosz 2020-06-30 14:06:22
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-30 11:30:32
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek” – Fundusz Sołecki" Daniel Kustosz 2020-06-25 13:13:51
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek” – Fundusz Sołecki" Daniel Kustosz 2020-06-24 15:19:10
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: "Budowa oświetlenia ulicznego w Szcebrzeszynie - ul. Partyzantów i Klinowa Tomasz Ciurysek 2020-06-23 16:17:46
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku ul. Zwierzyniecka 3a w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-06-23 13:14:56
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna" Daniel Kustosz 2020-06-23 13:07:25
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Szczebrzeszyna Zofia Wachowicz 2020-06-23 08:08:42
Przetarg nieograniczony OSP Wielącza: "Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielączy" Daniel Kustosz 2020-06-22 15:03:37
Przetarg nieograniczony OSP Niedzieliska: "Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niedzieliskach" Daniel Kustosz 2020-06-22 15:02:15
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, teletechniczną dla zadania: „Budowa świetlicy wie Daniel Kustosz 2020-06-22 14:52:56
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-22 12:26:19
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-22 11:28:44
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-22 11:07:37
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa 40 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-06-19 15:08:51
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-19 14:38:00
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-19 14:36:48
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-19 14:35:48
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-19 14:21:41
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 1" Daniel Kustosz 2020-06-18 14:10:32
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działk Daniel Kustosz 2020-06-18 14:08:39
Zapytanie ofertowe na "Remont dróg gminnych - etap I" Daniel Kustosz 2020-06-18 08:41:54
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-06-17 14:50:48
Zapytanie ofertowe na "Remont świetlicy wiejskiej w Przedmieściu Zamojskim - etap I" Daniel Kustosz 2020-06-17 13:35:38
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-17 12:27:26
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-17 12:26:27
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-17 12:25:54
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-17 12:23:42
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-06-17 07:54:57
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, teletechniczną dla zadania: „Budowa świetlicy wie Daniel Kustosz 2020-06-16 15:17:20
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działk Daniel Kustosz 2020-06-16 11:06:06
Przetarg nieograniczony OSP Wielącza: "Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielączy" Daniel Kustosz 2020-06-15 13:49:24
Przetarg nieograniczony OSP Niedzieliska: "Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niedzieliskach" Daniel Kustosz 2020-06-15 13:08:35
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 2696/1" Daniel Kustosz 2020-06-15 12:25:03
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-15 12:10:02
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-15 10:51:35
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-12 16:43:46
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, teletechniczną dla zadania: „Budowa świetlicy wie Daniel Kustosz 2020-06-10 14:58:51
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-06-10 12:19:36
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-10 10:03:37
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-10 10:03:05
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-10 10:02:26
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-10 09:54:08
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-06-09 11:11:47
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działk Daniel Kustosz 2020-06-09 10:09:45
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku ul. Zwierzyniecka 3a w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-06-09 10:02:03
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna" Daniel Kustosz 2020-06-09 09:56:18
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działk Daniel Kustosz 2020-06-09 09:09:29
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa 40 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-06-09 08:56:57
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-08 17:50:47
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 Wojciech Kościk 2020-06-08 17:38:36
Zapytanie ofertowe na "Remont świetlicy wiejskiej w Przedmiesciu Zamojskim - etap I" Daniel Kustosz 2020-06-05 13:42:24
Zapytanie ofertowe na "Remont dróg gminnych - etap I" Daniel Kustosz 2020-06-05 13:41:48
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inewstycji polegającej na "Budowie odcinka sieci gazowej oraz przyłącza gazu na działkach o nr ewid. 1060, 677/1 obręb geo Tomasz Ciurysek 2020-06-04 14:39:13
Zapytanie ofertowe na "Remont świetlicy wiejskiej w Przedmiesciu Zamojskim - etap I" Daniel Kustosz 2020-06-04 14:07:02
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa 40 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-06-04 12:16:18
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa koszy ulicznych" Daniel Kustosz 2020-06-04 12:05:35
Przetarg nieograniczony OSP Wielącza: "Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielączy" Daniel Kustosz 2020-06-04 11:54:40
Przetarg nieograniczony OSP Niedzieliska: "Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niedzieliskach" Daniel Kustosz 2020-06-04 11:03:09
Sprawozdania finansowe 2019 Wojciech Kościk 2020-06-04 09:37:02
Sprawozdania budżetowe 2019 Wojciech Kościk 2020-06-04 09:36:17
Sprawozdania budżetowe 2020 Wojciech Kościk 2020-06-04 09:22:49
Sprawozdania budżetowe 2020 Wojciech Kościk 2020-06-04 09:21:54
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna" Wojciech Kościk 2020-06-03 14:23:12
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku ul. Zwierzyniecka 3a w Szczebrzeszynie" Wojciech Kościk 2020-06-03 14:22:44
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa 40 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-06-03 09:41:18
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa koszy ulicznych" Daniel Kustosz 2020-05-29 14:00:15
Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż złomu" Daniel Kustosz 2020-05-28 13:58:25
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku ul. Zwierzyniecka 3a w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2020-05-27 15:19:08
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna" Daniel Kustosz 2020-05-27 14:51:14
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa koszy ulicznych" Daniel Kustosz 2020-05-27 11:13:04
Zapytanie ofertowe na "Remont świetlicy wiejskiej w Przedmiesciu Zamojskim - etap I" Daniel Kustosz 2020-05-27 09:36:02
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-05-20 16:03:45
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2020-05-15 08:13:25
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości Wojciech Kościk 2020-05-15 08:10:51
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości Wojciech Kościk 2020-05-15 08:09:43
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 576/1 o pow. 1,8300 ha położonej Daniel Kustosz 2020-05-14 13:53:04
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na" "Remont cząstkowy dróg gminnych" Daniel Kustosz 2020-05-14 13:32:02
Remont cząstkowy dróg gminnych Daniel Kustosz 2020-05-14 13:25:32
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 576/1 o pow. 1,8300 ha położonej Daniel Kustosz 2020-05-14 12:53:25
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na" "Remont cząstkowy dróg gminnych" Daniel Kustosz 2020-05-14 10:10:04
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szczebrzeszyna Nr 51.2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego ... Wojciech Kościk 2020-05-13 15:26:08
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2020-05-13 10:48:11
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości Zofia Wachowicz 2020-05-11 11:28:23
Decyzja Starosty zamojskiego GKN.6821.2.3.2019 z dnia 22-04-2020 Tomasz Ciurysek 2020-05-06 09:40:41
2020 Wojciech Kościk 2020-05-05 11:14:31
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-04-28 16:34:54
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup i dostawa 28 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-04-28 10:56:18
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup i dostawa 28 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-04-24 15:01:47
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup i dostawa 28 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-04-23 08:49:47
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej (pomieszczenie do podgrzewania posiłków), technologii Daniel Kustosz 2020-04-22 13:05:15
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup i dostawa 28 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One" Daniel Kustosz 2020-04-22 10:35:46
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ulicy Lubelskiej w miejscowości Szczeb Daniel Kustosz 2020-04-21 15:51:33
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-21 12:13:36
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-04-20 10:21:56
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej (pomieszczenie do podgrzewania posiłków), technologii Daniel Kustosz 2020-04-17 13:33:09
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-04-17 13:32:31
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-17 13:22:58
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-17 13:22:11
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego w branży drogowej pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka „Topoli” w Szczebrzeszynie Daniel Kustosz 2020-04-17 11:11:23
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego w branży drogowej pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka „Topoli” w Szczebrzeszynie Daniel Kustosz 2020-04-16 14:46:01
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2020-04-16 14:38:11
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2020-04-16 14:37:55
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Niedzieliska Daniel Kustosz 2020-04-15 13:50:37
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-14 12:26:26
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-14 12:17:48
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-14 12:02:49
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie" Daniel Kustosz 2020-04-10 11:49:09
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-10 08:52:14
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-10 08:50:27
Wybory Prezydenta RP Wojciech Kościk 2020-04-09 13:09:57
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej (pomieszczenie do podgrzewania posiłków), technologii Daniel Kustosz 2020-04-07 11:28:23
Wybory prezydenckie 2020 Wojciech Kościk 2020-04-07 10:58:16
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Daniel Kustosz 2020-04-06 14:59:09
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna i teletechniczna) nad wykonaniem zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstaw Daniel Kustosz 2020-04-06 14:56:13
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna i teletechniczna) nad wykonaniem zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstaw Daniel Kustosz 2020-04-03 14:14:23
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-04-03 14:12:50
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-04-03 08:51:40
55.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2020 Wojciech Kościk 2020-04-01 13:06:08
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-03-30 14:24:03
Nr 81.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 110367 L w miejscowo soi Wielącza Kolonia". Wojciech Kościk 2020-03-30 13:42:07
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Daniel Kustosz 2020-03-27 13:21:34
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-03-27 11:37:36
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Daniel Kustosz 2020-03-27 09:37:56
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna i teletechniczna) nad wykonaniem zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstaw Daniel Kustosz 2020-03-27 08:37:41
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-03-27 08:25:49
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-03-26 14:17:31
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-03-25 13:42:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-03-25 10:34:34
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa Pomnika - 'Brzechwa' ławeczka" Daniel Kustosz 2020-03-25 10:27:41
49.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na otwarty konkurs ofert rok 2020: Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych w różnych grupach wiekowych, prz Daniel Kustosz 2020-03-24 14:10:34
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-03-24 13:35:45
Sprawozdania finansowe 2019 Daniel Kustosz 2020-03-24 10:33:41
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-03-23 11:16:11
Interpelacje i zapytania 2020 Zofia Wachowicz 2020-03-23 10:53:02
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie" Daniel Kustosz 2020-03-20 14:42:11
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie i wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów Daniel Kustosz 2020-03-18 13:36:39
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-03-13 09:20:09
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-03-13 09:17:23
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie kontenerowych stacji transformatorowych, linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z przyłączami na działka Tomasz Ciurysek 2020-03-13 09:02:27
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-03-13 08:52:17
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-03-13 08:47:46
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Daniel Kustosz 2020-03-13 08:24:28
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Daniel Kustosz 2020-03-12 15:28:41
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-03-12 14:56:27
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Daniel Kustosz 2020-03-12 11:05:29
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn" Daniel Kustosz 2020-03-12 10:09:03
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Wojciech Kościk 2020-03-12 09:24:38
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-03-11 09:21:45
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych" Daniel Kustosz 2020-03-11 08:45:16
55.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2020 Wojciech Kościk 2020-03-10 10:20:08
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-03-09 14:49:53
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-03-09 12:20:44
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-03-06 15:15:20
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych" Daniel Kustosz 2020-03-06 14:59:39
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-03-06 14:58:47
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-03-06 14:41:32
Wybory prezydenckie 2020 Wojciech Kościk 2020-03-06 10:10:54
Wybory prezydenckie 2020 Wojciech Kościk 2020-03-05 11:46:09
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2020-03-05 11:43:47
Wybory prezydenckie 2020 Wojciech Kościk 2020-03-05 11:36:38
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie kanalizacji sanitarnej ul. Kryka "Topoli w Szczebrzeszynie na działkach nr ewid. 1833, 1834, 1836, 1831, 560/51, 560 Tomasz Ciurysek 2020-03-05 08:48:38
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Wojciech Kościk 2020-03-04 15:26:24
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w BZP 519672-N-2020. Wojciech Kościk 2020-03-04 15:19:05
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych" Daniel Kustosz 2020-03-03 15:28:35
55.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2020 Wojciech Kościk 2020-03-03 12:09:26
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodu strazackiego OSP Brody Duże" Daniel Kustosz 2020-03-03 08:22:20
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodu strazackiego OSP Brody Duże" Daniel Kustosz 2020-02-28 13:25:19
2020 Daniel Kustosz 2020-02-27 14:15:29
2020 Daniel Kustosz 2020-02-27 14:14:20
RZP.271.1.2.2020 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-02-27 14:02:59
RZP.271.1.2.2020 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-02-27 13:59:50
RZP.271.1.2.2020 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-02-27 13:58:11
49.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na otwarty konkurs ofert rok 2020: Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych w różnych grupach wiekowych, prz Wojciech Kościk 2020-02-27 12:29:19
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych" Daniel Kustosz 2020-02-27 08:21:35
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych" Daniel Kustosz 2020-02-27 08:21:26
w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2020-02-26 15:49:52
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-02-26 15:12:19
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych" Daniel Kustosz 2020-02-26 15:08:50
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-02-26 14:22:18
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Ustalenie przebiegu pasa drogowego drogi kategorii publicznej –ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie na dzień 31 grudnia 1998 roku w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 paźdz Daniel Kustosz 2020-02-26 10:11:52
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działka nr 1338 w miejscowości Kolonia Niedzieliska" Daniel Kustosz 2020-02-25 15:24:31
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych" Daniel Kustosz 2020-02-25 14:34:54
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-02-24 14:16:13
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-02-24 14:14:15
Interpelacje i zapytania 2020 Wojciech Kościk 2020-02-24 14:10:04
Interpelacje i zapytania 2019 Wojciech Kościk 2020-02-24 14:08:57
Interpelacje i zapytania Wojciech Kościk 2020-02-24 14:06:03
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Ustalenie przebiegu pasa drogowego drogi kategorii publicznej –ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie na dzień 31 grudnia 1998 roku w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 paźdz Daniel Kustosz 2020-02-21 15:05:40
w sprawie nieodpłatnego przekazania instalacji solarnych uczestnikom projektu "EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca" Daniel Kustosz 2020-02-21 09:38:17
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działka nr 1338 w miejscowości Kolonia Niedzieliska" Daniel Kustosz 2020-02-21 09:34:27
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie Daniel Kustosz 2020-02-20 15:06:55
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup motopompy Tohatsu dla OSP Wielącza" Daniel Kustosz 2020-02-20 12:38:54
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodu strazackiego OSP Brody Duże" Daniel Kustosz 2020-02-19 14:53:24
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2020-02-19 08:18:17
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych"" Daniel Kustosz 2020-02-18 13:00:48
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat Daniel Kustosz 2020-02-18 11:09:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: RZP.271.1.1.2020 Daniel Kustosz 2020-02-14 15:21:37
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie Daniel Kustosz 2020-02-13 13:41:38
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Bodaczów" Daniel Kustosz 2020-02-12 15:17:30
w sprawie wniesienia przez Gminę Szczebrzeszyn aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wojciech Kościk 2020-02-11 10:54:45
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:49:14
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:46:00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:45:22
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:43:01
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:40:59
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach Wojciech Kościk 2020-02-10 11:37:10
Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii Wojciech Kościk 2020-02-10 11:34:20
Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii Wojciech Kościk 2020-02-10 11:34:06
Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii Wojciech Kościk 2020-02-10 11:33:37
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach Wojciech Kościk 2020-02-10 11:24:33
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach Wojciech Kościk 2020-02-10 11:15:48
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach Wojciech Kościk 2020-02-10 11:15:02
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2020-02-10 11:07:44
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2020-02-10 11:06:18
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:05:34
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:05:03
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:03:14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:02:01
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 11:00:16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:57:59
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:52:09
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:49:23
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:40:50
Szkoła Podstawowa w Bodaczowie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:37:10
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:33:31
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:31:10
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:26:50
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:25:43
Szkoła Podstawowa w Bodaczowie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:24:11
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:22:41
Szkoła Podstawowa w Wielączy Wojciech Kościk 2020-02-10 10:22:21
Szkoła Podstawowa w Wielączy Wojciech Kościk 2020-02-10 10:21:27
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:19:02
Gimnazjum w Bodaczowie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:16:55
Gimnazjum w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:16:46
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2020-02-10 10:16:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Bodaczów" Daniel Kustosz 2020-02-07 14:54:25
RZP.271.1.2.2020 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-02-07 14:53:07
RZP.271.1.2.2020 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-02-06 14:45:04
RZP.271.1.2.2020 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-02-06 07:43:15
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn" Daniel Kustosz 2020-02-05 13:31:14
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-02-05 13:29:57
Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Wojciech Kościk 2020-02-04 12:09:57
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-02-03 14:47:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-02-03 13:46:51
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-01-31 15:03:03
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Bodaczów" Daniel Kustosz 2020-01-31 10:44:36
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-01-31 09:39:53
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Bodaczów" Daniel Kustosz 2020-01-31 09:25:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-01-31 09:23:38
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie Daniel Kustosz 2020-01-29 14:06:58
RZP.271.1.2.2020 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2020-01-29 08:38:53
w sprawie zmiany zarządzenia nr ROK 0050.6.2020 Daniel Kustosz 2020-01-28 12:39:38
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych" Daniel Kustosz 2020-01-28 11:19:39
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej" Daniel Kustosz 2020-01-27 08:03:02
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych" Daniel Kustosz 2020-01-24 10:07:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych" Daniel Kustosz 2020-01-24 10:07:02
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup motopompy Tohatsu dla OSP Wielącza" Daniel Kustosz 2020-01-24 10:02:38
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie Daniel Kustosz 2020-01-24 08:07:22
Informacja dla podatników na rok 2020 Wojciech Kościk 2020-01-23 10:33:06
Informacja dla podatników na rok 2020 Wojciech Kościk 2020-01-23 10:32:12
Informacja dla podatników na rok 2020 Wojciech Kościk 2020-01-23 10:23:52
Stawki podatkowe Wojciech Kościk 2020-01-23 10:02:27
Informacja dla podatników na rok 2017 Wojciech Kościk 2020-01-23 09:49:47
Stawki obowiązujące w roku 2017 Wojciech Kościk 2020-01-23 09:49:32
Informacja dla podatników na rok 2016 Wojciech Kościk 2020-01-23 09:48:54
Stawki obowiązujące w roku 2016 Wojciech Kościk 2020-01-23 09:48:37
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie odcinka sieci gazowej oraz przyłącza gazu na działkach 2793, 2794, 2795, 2798, 827, 3813 w m. Kawęczyn Tomasz Ciurysek 2020-01-22 15:14:06
Informacja o zamiarze zawarcia umowy "Utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, sprzątanie placów i chodników, sprzatanie przystanków autobusowych, wiat turystycznych oraz utrzymanie cmentarzy Daniel Kustosz 2020-01-21 15:31:32
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych" Daniel Kustosz 2020-01-20 14:03:41
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych" Daniel Kustosz 2020-01-20 13:51:58
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2020-01-20 11:46:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2020-01-20 11:43:22
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /30 dni od daty złożenia ślubowania/ Wojciech Kościk 2020-01-20 11:36:34
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 Wojciech Kościk 2020-01-20 11:36:17
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2020-01-20 11:36:04
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2020-01-20 11:32:03
Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty Wojciech Kościk 2020-01-20 11:29:59
Sprawy załatwiane przez Referat Rozwoju Gospodarczego/Ochrona Środowiska Wojciech Kościk 2020-01-20 11:28:06
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie Wojciech Kościk 2020-01-20 11:20:11
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie Wojciech Kościk 2020-01-20 10:51:39
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie Daniel Kustosz 2020-01-17 13:53:36
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych" Daniel Kustosz 2020-01-17 11:16:53
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-16 14:26:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-16 14:24:17
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-16 14:23:07
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-16 14:18:20
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-16 14:10:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-16 14:06:12
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-15 12:22:43
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-15 12:08:17
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr 1338 w miejscowości Niedzieliska Kolonia" Daniel Kustosz 2020-01-14 12:49:16
Informacja o zamiarze zawarcia umowy RZP.271.3.2019 Daniel Kustosz 2020-01-14 11:38:35
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK Daniel Kustosz 2020-01-14 09:47:12
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie Daniel Kustosz 2020-01-14 08:26:20
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-13 22:49:16
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Małgorzata Kasprzyk-Niedziela 2020-01-13 22:36:18
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn" Daniel Kustosz 2020-01-13 12:56:57
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn" Daniel Kustosz 2020-01-09 09:59:13
ROK.0050.7.2020 Wojciech Kościk 2020-01-08 14:43:49
w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Daniel Kustosz 2020-01-08 11:41:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr 1338 w miejscowości Niedzieliska Kolonia" Daniel Kustosz 2020-01-03 14:47:51
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Zofia Wachowicz 2020-01-02 13:24:48
Informacja o zamiarze zawarcia umowy "utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, sprzątanie placów i chodników, sprzatanie przystanków autobusowych, wiat turystycznych oraz utrzymanie cmentarzy Daniel Kustosz 2019-12-31 09:50:15
Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2020 Wojciech Kościk 2019-12-30 14:57:33
Budżet Wojciech Kościk 2019-12-30 14:47:42
Budżet Wojciech Kościk 2019-12-30 14:42:38
Sprawozdania budżetowe 2019 Wojciech Kościk 2019-12-24 11:14:49
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-12-24 10:12:00
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-12-19 22:53:33
Informacja o zamiarze zawarcia umowy "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn w roku 2020 Tomasz Ciurysek 2019-12-16 17:18:16
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-12-13 12:11:40
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej. Wojciech Kościk 2019-12-09 15:11:52
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie Wojciech Kościk 2019-12-04 15:18:45
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-12-04 15:09:41
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-12-04 15:07:19
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-12-04 15:04:38
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-12-04 15:03:11
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-12-04 14:57:41
w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn.Centrum Muzealno Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z Amfiteatrem"" Tomasz Ciurysek 2019-12-04 12:18:25
Informacja o zamiarze zawarcia umowy RZP.271.3.2019 Wojciech Kościk 2019-11-29 13:05:18
Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy Wojciech Kościk 2019-11-25 11:07:10
Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy Wojciech Kościk 2019-11-25 10:55:59
ROK.0050.156.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Wojciech Kościk 2019-11-22 15:17:50
nr. 161 dot. postanowienia znak: RPOŚ.6220.1.10.2019 w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego ujęcia wody z rzeki Świnki dla po Daniel Kustosz 2019-11-22 10:48:21
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2019-11-22 10:22:27
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2019-11-21 14:31:33
Interpelacje i zapytania Zofia Wachowicz 2019-11-19 15:18:00
Interpelacje i zapytania Zofia Wachowicz 2019-11-19 15:15:21
Interpelacje i zapytania Zofia Wachowicz 2019-11-19 14:59:23
Interpelacje i zapytania Zofia Wachowicz 2019-11-19 14:45:39
Interpelacje i zapytania Zofia Wachowicz 2019-11-19 14:42:22
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-11-19 12:11:06
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-11-19 11:59:16
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-11-19 11:50:28
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-11-19 11:48:51
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-11-19 11:46:35
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-11-19 11:43:03
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn" Zofia Wachowicz 2019-11-19 11:05:41
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-11-19 10:28:34
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-11-19 10:27:32
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-11-19 10:26:39
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-11-18 14:16:00
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-11-18 14:08:21
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych reliktów Wzgórza Zamkowego w Szczebrzeszynie na d Tomasz Ciurysek 2019-11-13 10:04:45
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nN, typu YAKXS-4x240 od tsacji transformatorowej Klemensów Osiedle... ul. Zamojska, Osiedlowa, Słodka, Tomasz Ciurysek 2019-11-08 14:31:09
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-11-08 09:20:04
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2019-11-08 09:10:49
ROK.0050.156.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Tomasz Ciurysek 2019-11-07 15:39:30
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-11-06 15:09:38
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-11-05 15:10:02
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sektorze oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań związanych ze źródłami oś Daniel Kustosz 2019-10-31 11:08:02
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-10-30 15:25:09
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-10-30 15:02:37
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-10-30 14:21:16
Sprawy załatwiane przez referat organizacyjno kadrowy Wojciech Kościk 2019-10-30 13:51:19
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2019-10-30 13:45:16
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-10-30 12:40:10
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-10-30 12:18:39
Sprawy załatwiane przez referat spraw obywatelskich Wojciech Kościk 2019-10-30 11:54:53
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich Wojciech Kościk 2019-10-30 11:53:30
Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Org.-Administracyjnych Wojciech Kościk 2019-10-30 11:24:32
Informacja 79.2019 z dnia 11.10.2019 o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych Daniel Kustosz 2019-10-30 11:06:38
Informacja 86.2019 z dnia 11.10.2019 o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych Daniel Kustosz 2019-10-30 11:01:55
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020. Wojciech Kościk 2019-10-30 10:16:50
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2019-10-25 11:15:19
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sektorze oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań związanych ze źródłami oś Daniel Kustosz 2019-10-24 13:12:15
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sektorze oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań związanych ze źródłami oś Daniel Kustosz 2019-10-24 13:11:42
Informacja 88.2019 z dnia 18.10.2019 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Daniel Kustosz 2019-10-24 08:10:15
Informacja 88.2019 z dnia 18.10.2019 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Daniel Kustosz 2019-10-24 08:09:37
Informacja 88.2019 z dnia 18.10.2019 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Daniel Kustosz 2019-10-24 08:08:07
Informacja 88.2019 z dnia 18.10.2019 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Daniel Kustosz 2019-10-24 08:06:40
Informacja 88.2019 z dnia 18.10.2019 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Daniel Kustosz 2019-10-24 08:05:01
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie" Daniel Kustosz 2019-10-22 14:48:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie" Daniel Kustosz 2019-10-22 14:42:34
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie" Daniel Kustosz 2019-10-22 14:41:57
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont drogi gminnej dz. nr 550 w miejscowości Kąty I"" Daniel Kustosz 2019-10-18 14:59:18
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont drogi gminnej dz. nr 1767 w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kosciuszki" Daniel Kustosz 2019-10-18 14:42:01
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże" Daniel Kustosz 2019-10-17 11:59:53
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie" Daniel Kustosz 2019-10-16 15:14:59
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże" Daniel Kustosz 2019-10-16 15:13:21
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie" Tomasz Ciurysek 2019-10-15 13:28:20
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020. Wojciech Kościk 2019-10-15 13:19:33
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-10-15 12:31:14
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-10-14 09:17:17
Informacja 78.2019 z dnia 11.10.2019 o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych Daniel Kustosz 2019-10-11 14:58:04
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska – Wielącza” Daniel Kustosz 2019-10-11 10:28:50
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr.woj.858)” Daniel Kustosz 2019-10-11 10:28:04
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska – Wielącza” Daniel Kustosz 2019-10-09 15:17:53
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr.woj.858)” Daniel Kustosz 2019-10-09 15:14:38
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże" Daniel Kustosz 2019-10-07 14:14:24
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże" Daniel Kustosz 2019-10-07 14:11:41
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże" Daniel Kustosz 2019-10-07 13:49:11
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże" Daniel Kustosz 2019-10-07 13:45:12
w sprawie wyznaczenia w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrektora. Wojciech Kościk 2019-10-07 10:14:55
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej w Wielączy, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrektora szkoły. Wojciech Kościk 2019-10-07 10:11:21
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej w Bodaczowie, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrektora szkoły Wojciech Kościk 2019-10-07 10:10:50
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej w Bodaczowie, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrektora szkoły Wojciech Kościk 2019-10-07 10:05:01
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska – Wielącza” Daniel Kustosz 2019-10-04 15:23:28
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr.woj.858)” Daniel Kustosz 2019-10-04 15:22:38
RZP.271.2.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L, Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr. woj. 858) Daniel Kustosz 2019-10-03 15:03:24
RZP.271.1.2019 Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska - Wielącza Daniel Kustosz 2019-10-03 14:39:08
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-10-02 15:21:55
97.2019 z dnia 12.09.2019 r. dot. postanowienia znak: IBM.6220.1.2.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Daniel Kustosz 2019-10-02 14:23:49
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Klemensów działka nr 344/1, 345/1 o pow. Daniel Kustosz 2019-10-01 15:14:42
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów Daniel Kustosz 2019-10-01 14:47:06
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów Daniel Kustosz 2019-10-01 13:42:44
RZP.271.2.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L, Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr. woj. 858) Daniel Kustosz 2019-09-27 14:06:58
RZP.271.1.2019 Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska - Wielącza Daniel Kustosz 2019-09-27 13:09:17
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu” Daniel Kustosz 2019-09-27 12:58:43
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.1.28.2019. Daniel Kustosz 2019-09-27 12:50:04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowychprzeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat Daniel Kustosz 2019-09-26 09:25:19
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2019-09-26 09:24:42
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2019-09-26 09:12:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Daniel Kustosz 2019-09-25 14:58:06
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-09-24 13:23:17
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów Daniel Kustosz 2019-09-23 15:37:53
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów Daniel Kustosz 2019-09-23 15:30:42
RZP.271.2.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L, Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr. woj. 858) Daniel Kustosz 2019-09-23 15:29:18
RZP.271.1.2019 Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska - Wielącza Daniel Kustosz 2019-09-23 15:25:03
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach Daniel Kustosz 2019-09-23 11:45:54
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2019-09-23 11:22:09
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów” Daniel Kustosz 2019-09-23 09:40:39
w sprawie powołania komisjii ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród edukacyjnych Tomasz Ciurysek 2019-09-20 14:19:43
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Tomasz Ciurysek 2019-09-20 14:18:08
w sprawie powołania komisjii ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród edukacyjnych Tomasz Ciurysek 2019-09-20 14:12:19
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2019-09-19 13:03:11
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-09-19 07:40:00
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-09-18 07:37:43
97.2019 z dnia 12.09.2019 r. dot. postanowienia znak: IBM.6220.1.2.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Daniel Kustosz 2019-09-17 14:02:33
97.2019 z dnia 12.09.2019 r. dot. postanowienia znak: IBM.6220.1.2.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Daniel Kustosz 2019-09-17 13:46:13
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów” Daniel Kustosz 2019-09-17 11:27:43
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Klemensów działka nr 348/2 o pow. 1000m2 Wojciech Kościk 2019-09-17 11:24:18
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Klemensów działka nr 348/2 o pow. 1000m2 Wojciech Kościk 2019-09-17 11:23:59
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Wojciech Kościk 2019-09-17 11:23:25
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2019-09-17 11:20:07
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-09-16 12:58:31
97.2019 z dnia 12.09.2019 r. dot. postanowienia znak: IBM.6220.1.3.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Daniel Kustosz 2019-09-13 14:58:23
RZP.271.1.2019 Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska - Wielącza Wojciech Kościk 2019-09-12 15:03:55
RZP.271.2.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L, Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr. woj. 858) Wojciech Kościk 2019-09-12 15:02:51
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2019-09-12 13:05:41
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2019-09-12 13:00:07
90.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Szczebrzeszyn jako działka nr: 293 o pow. 0,1058 ha położonej p Daniel Kustosz 2019-09-11 13:47:58
ROK.0050.89.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Wojciech Kościk 2019-09-11 11:24:51
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-09-11 11:23:07
w sprawie powołania komisji przetargowej: sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej /nr działki 1760, pow. 1181 m2, poł. w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn/. Wojciech Kościk 2019-09-11 09:53:12
w sprawie dostosowania projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie do uchwały budżetowej na 2017 rok oraz przyjęcia planu finansowego Wojciech Kościk 2019-09-11 09:41:49
w sprawie cen za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2019-09-11 08:59:50
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2019-09-10 13:37:26
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2019-09-10 13:35:09
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie" Daniel Kustosz 2019-09-10 13:25:36
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów” Daniel Kustosz 2019-09-09 15:21:10
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów” Daniel Kustosz 2019-09-09 15:19:32
w spawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2019-09-09 09:26:36
ROK.0050.88.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości oraz najmu lokalu użytkowego stanowiących część działki nr 3585 /pow. 569m2, obręb geodezyj Wojciech Kościk 2019-09-06 15:22:12
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-09-06 15:08:15
Wybory Parlamentarne 2019 Wojciech Kościk 2019-09-06 15:01:56
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.1.28.2019. Daniel Kustosz 2019-09-05 12:00:13
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.1.28.2019. Daniel Kustosz 2019-09-05 11:45:11
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Daniel Kustosz 2019-09-05 10:06:26
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Daniel Kustosz 2019-09-05 10:04:17
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.28.2019. Daniel Kustosz 2019-09-04 13:14:05
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.28.2019. Daniel Kustosz 2019-09-04 13:13:08
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.28.2019. Daniel Kustosz 2019-08-30 14:35:31
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie zaplecza przy stadionie sportowym w Brodach Małych.” Znak sprawy: RZP.271.27.2019. Wojciech Kościk 2019-08-29 13:44:06
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Wojciech Kościk 2019-08-27 14:00:11
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Wojciech Kościk 2019-08-27 13:57:25
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Wojciech Kościk 2019-08-27 13:56:39
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie zaplecza przy stadionie sportowym w Brodach Małych.” Znak sprawy: RZP.271.27.2019. Wojciech Kościk 2019-08-27 12:21:52
ROK.0050.77.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy. Wojciech Kościk 2019-08-26 11:18:52
Oferta nr 6 - Burmistrz Szczebrzeszyna oferuje wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic dot. działek 1608/1. 1609, 1610/1, 1611, 1612 z działkami 1605/1, 1606, 1613/1, 1613/2 w poł. obrębie geod Wojciech Kościk 2019-08-23 14:32:37
Oferta nr 6 - Burmistrz Szczebrzeszyna oferuje wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic dot. działek 1608/1. 1609, 1610/1, 1611, 1612 z działkami 1605/1, 1606, 1613/1, 1613/2 w poł. obrębie geod Wojciech Kościk 2019-08-23 14:29:46
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2019-08-23 13:33:05
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2019-08-23 13:31:24
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Wojciech Kościk 2019-08-21 14:37:12
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Wojciech Kościk 2019-08-21 10:58:13
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów” Wojciech Kościk 2019-08-19 11:56:48
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach Wojciech Kościk 2019-08-19 11:53:34
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Daniel Kustosz 2019-08-13 11:01:05
ROK.0050.49.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy. Wojciech Kościk 2019-08-12 12:18:28
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów” Daniel Kustosz 2019-08-12 08:53:49
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego na działkach nr ewid 330 i 323/7 - obręb 5 Szczebrzeszyn przy ul. Klukowskie Wojciech Kościk 2019-08-09 12:49:52
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowę sieci gazowej średniego cisnienia oraz przyłączy gazowych na działkach nr ewid. 1064/1, 1733,1734,1735 przy ul. Ogrodowej Wojciech Kościk 2019-08-09 12:48:55
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach” Daniel Kustosz 2019-08-09 12:41:47
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów” Daniel Kustosz 2019-08-09 10:51:23
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowę sieci gazowej średniego cisnienia oraz przyłączy gazowych na działkach nr ewid. 1064/1, 1733,1733,1734,1735 przy ul. Ogrodowej Tomasz Ciurysek 2019-08-09 07:56:37
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Sprzedaż złomu” Daniel Kustosz 2019-08-07 14:36:34
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na budowę sieci gazowej sredniego cisnienia oraz przyłącza gazowego na działkach nr ewid 330 i 323/7 - obręb 0005 Miasto Szczebrzeszyn przy ul. Tomasz Ciurysek 2019-08-07 12:00:01
Sprawozdania budżetowe 2019 Wojciech Kościk 2019-08-06 15:24:40
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2019-08-06 12:05:40
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Daniel Kustosz 2019-08-06 11:48:23
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Daniel Kustosz 2019-08-02 13:22:17
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Daniel Kustosz 2019-08-02 13:21:28
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu” Daniel Kustosz 2019-08-02 13:18:06
Nr 56.2019 dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia: "Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Bodaczów". Wojciech Kościk 2019-08-01 15:32:52
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2019-08-01 13:20:40
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa placu zabaw na działkach nr ewid. 3103, 3930/2, 1931/2 położonych w obrębie Przedmieście Błonie w miejscowości Szczebrze Tomasz Ciurysek 2019-07-30 13:02:02
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa placu zabaw na działkach nr ewid. 3103, 3930/2, 1931/2 położonych w obrębie Przedmieście Błonie w miejscowości Szcz Tomasz Ciurysek 2019-07-30 13:01:09
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach” Daniel Kustosz 2019-07-25 12:41:19
ROK.0050.38.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Wojciech Kościk 2019-07-22 14:37:02
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szczebrzeszyna Nr 51.2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych... Wojciech Kościk 2019-07-22 12:23:25
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP Miasta i Gminy.. Wojciech Kościk 2019-07-22 12:22:04
Protokół nr VI/2019 Zofia Wachowicz 2019-07-19 09:41:23
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-07-18 14:02:33
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-07-18 08:08:11
Protokół z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr ROK.0050.16.2019 na sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy. Wojciech Kościk 2019-07-16 10:33:19
ROK.0050.16.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy. Wojciech Kościk 2019-07-16 10:22:57
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” Daniel Kustosz 2019-07-16 09:21:45
ROK.0050.38.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Wojciech Kościk 2019-07-11 10:36:37
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2019-07-10 14:47:17
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tomasz Ciurysek 2019-07-10 10:47:38
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tomasz Ciurysek 2019-07-10 10:45:11
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tomasz Ciurysek 2019-07-10 10:43:14
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tomasz Ciurysek 2019-07-10 10:40:36
ROK.0050.23.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Tomasz Ciurysek 2019-07-05 09:14:57
34.2019 w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn Daniel Kustosz 2019-07-03 14:24:10
RPOŚ.6220.1.1.2019 dot. wydania postanowienia w sprawie braku potrzebu przeprowadzania oceny oddziaływania naśrodowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu dro Tomasz Ciurysek 2019-06-28 12:14:38
RB.6733.9 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegona Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Bodaczów na działce nr. ewid. : 1/1 w obrębie 0001 Bodaczów Daniel Kustosz 2019-06-26 14:47:33
ROK.0050.12.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Wojciech Kościk 2019-06-25 15:43:54
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-06-24 15:18:45
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planow Wojciech Kościk 2019-06-24 13:32:37
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planow Wojciech Kościk 2019-06-24 13:16:08
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-06-24 09:24:29
ROK.0050.16.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy. Wojciech Kościk 2019-06-21 10:15:08
Odnawialne Źródła Energii (OZE) Wojciech Kościk 2019-06-21 08:24:58
Odnawialne Źródła Energii (OZE) Wojciech Kościk 2019-06-19 12:17:57
Odnawialne Źródła Energii (OZE) Wojciech Kościk 2019-06-19 12:13:45
Odnawialne Źródła Energii (OZE) Wojciech Kościk 2019-06-19 12:09:56
Energia słoneczna Wojciech Kościk 2019-06-19 11:59:58
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planow Wojciech Kościk 2019-06-17 10:52:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usługa prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Szczebrzeszyn” Daniel Kustosz 2019-06-14 14:09:49
Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./ Wojciech Kościk 2019-06-13 14:53:59
Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./ Wojciech Kościk 2019-06-13 12:54:38
ROK.0050.12.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacje zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Wojciech Kościk 2019-06-12 13:35:57
ROK.0050.12.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacje zadania publicznego w roku budżetowym 2019. Wojciech Kościk 2019-06-12 13:34:12
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planow Daniel Kustosz 2019-06-11 15:11:51
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planow Daniel Kustosz 2019-06-11 15:10:21
Skarbnik Wojciech Kościk 2019-06-07 15:18:16
Skarbnik Wojciech Kościk 2019-06-07 15:16:26
Skarbnik Wojciech Kościk 2019-06-07 15:15:25
Sekretarz Miasta i Gminy Wojciech Kościk 2019-06-07 15:07:00
Zastępca Burmistrza Wojciech Kościk 2019-06-07 14:59:11
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2019-06-07 14:55:17
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2019-06-07 14:54:09
Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./ Wojciech Kościk 2019-06-07 14:43:43
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia proceduri rekrutacyjnej na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2019-06-07 14:05:45
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Daniel Kustosz 2019-06-06 12:20:02
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2019 r. Daniel Kustosz 2019-06-06 12:19:35
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2019 r. Daniel Kustosz 2019-06-06 12:19:19
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Daniel Kustosz 2019-06-06 12:14:07
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planow Daniel Kustosz 2019-06-05 13:41:34
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach ” Daniel Kustosz 2019-06-04 10:45:31
Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn 2018 Wojciech Kościk 2019-05-31 14:34:09
Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn 2018 Wojciech Kościk 2019-05-31 14:11:05
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanie planow Daniel Kustosz 2019-05-31 09:12:39
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-05-30 09:20:44
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-05-29 07:52:20
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-05-28 14:58:27
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2019-05-27 13:59:47
Regulamin organizacyjny Wojciech Kościk 2019-05-27 13:59:04
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wojciech Kościk 2019-05-26 15:04:48
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szczebrzeszyna Nr 51.2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych... Tomasz Ciurysek 2019-05-24 09:09:10
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP Miasta i Gminy.. Tomasz Ciurysek 2019-05-23 13:14:50
Przebudowa dróg gminnych: nr 110365L w m. Wielącza, nr 110377L
w m. Lipowiec Kolonia, nr 110351L w m. Kąty Drugie, 
nr 110366L w m. Wielącza Kolonia. Nr ogłoszenia w BZP: 540180-N-2019. Daniel Kustosz 2019-05-21 09:23:01
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 15:03:58
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 15:03:32
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 15:02:50
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 15:02:20
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 15:01:56
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 15:01:04
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:59:07
Sprawozdania finansowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:58:20
Sprawozdania finansowe Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:56:43
Sprawozdania budżetowe Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:56:08
Budżet Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:55:32
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:34:01
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:33:17
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:32:36
Sprawozdania budżetowe 2019 Tomasz Ciurysek 2019-05-20 14:27:45
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2019-05-17 12:06:45
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn” Daniel Kustosz 2019-05-16 14:56:04
Sprawozdania finansowe Tomasz Ciurysek 2019-05-15 14:40:18
Sprawozdania finansowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-05-15 14:37:35
Sprawozdania finansowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-05-15 14:35:03
Sprawozdania finansowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-05-15 14:33:17
Sprawozdania finansowe Tomasz Ciurysek 2019-05-15 14:14:01
Sprawozdania finansowe Tomasz Ciurysek 2019-05-15 14:12:13
Sprawozdania finansowe Tomasz Ciurysek 2019-05-15 14:12:02
Budżet - sprawozdania finansowe Tomasz Ciurysek 2019-05-15 13:56:07
Budżet - sprawozdania budżetowe Tomasz Ciurysek 2019-05-15 13:53:26
Budżet Tomasz Ciurysek 2019-05-15 12:45:13
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych” Daniel Kustosz 2019-05-13 07:32:24
Przebudowa dróg gminnych: nr 110365L w m. Wielącza, nr 110377L
w m. Lipowiec Kolonia, nr 110351L w m. Kąty Drugie, 
nr 110366L w m. Wielącza Kolonia. Nr ogłoszenia w BZP: 540180-N-2019. Daniel Kustosz 2019-05-10 08:01:08
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wojciech Kościk 2019-05-07 12:04:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych” Daniel Kustosz 2019-05-06 13:40:47
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-05-06 10:46:25
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 110365L w m. Wielącza, nr 110377L w m. Lipowiec Kolonia, Daniel Kustosz 2019-05-06 09:53:31
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 110365L w m. Wielącza, nr 110377L w m. Lipowiec Kolonia, Daniel Kustosz 2019-05-06 09:52:09
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-05-02 14:26:11
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-05-02 13:12:01
Przebudowa dróg gminnych: nr 110365L w m. Wielącza, nr 110377L
w m. Lipowiec Kolonia, nr 110351L w m. Kąty Drugie, 
nr 110366L w m. Wielącza Kolonia. Nr ogłoszenia w BZP: 540180-N-2019. Daniel Kustosz 2019-04-30 11:28:42
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wojciech Kościk 2019-04-30 10:07:57
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.4.2019 Daniel Kustosz 2019-04-29 09:49:12
Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku Daniel Kustosz 2019-04-29 09:35:59
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wojciech Kościk 2019-04-29 08:37:38
Opracowanie projektów geodezyjnych podziału działek nr ew. 1 oraz 361/3 położonych w Gminie Szczebrzeszyn. Znak Sprawy: RG.6840.7.2019 Daniel Kustosz 2019-04-25 14:02:47
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kawęczynek dz. nr 1083” Daniel Kustosz 2019-04-25 13:15:20
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-04-25 10:06:27
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wojciech Kościk 2019-04-25 10:01:37
Przebudowa dróg gminnych: nr 110365L w m. Wielącza, nr 110377L
w m. Lipowiec Kolonia, nr 110351L w m. Kąty Drugie, 
nr 110366L w m. Wielącza Kolonia. Nr ogłoszenia w BZP: 540180-N-2019. Daniel Kustosz 2019-04-25 09:19:25
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach” Daniel Kustosz 2019-04-25 08:39:18
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach” Wojciech Kościk 2019-04-24 14:12:45
58.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Wojciech Kościk 2019-04-23 15:59:17
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wojciech Kościk 2019-04-23 15:07:21
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-04-18 09:54:31
Przepisy prawne Tomasz Ciurysek 2019-04-18 09:53:47
Przepisy prawne Tomasz Ciurysek 2019-04-18 09:52:53
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-04-18 09:48:44
Zarządzenie Nr 73.2019 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 12 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w dro Daniel Kustosz 2019-04-12 12:33:10
Zarządzenie Nr 73.2019 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 12 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w dro Daniel Kustosz 2019-04-12 12:22:49
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-04-12 12:16:37
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-04-12 12:16:07
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-04-12 12:15:00
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-04-12 12:12:41
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-04-12 12:08:53
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wojciech Kościk 2019-04-11 12:00:03
Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku Daniel Kustosz 2019-04-09 14:32:37
Decyzja nr GKN.6824.1.2.2019 Wojciech Kościk 2019-04-09 12:25:18
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-04-04 08:26:55
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-04-03 08:24:16
60.2019 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: przebudowa sieci elektroenerg SN oraz nN dla stacji "Szczebrzeszyn 1" i "Szczebrzeszyn Mleczarnia" wraz z przebudową przyłączy napowiet Janusz Niedźwiedź 2019-03-28 14:44:06
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2019-03-22 12:23:08
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji Nr 3/19 z dnia 15 marca 2019 r. znak: IF-I.7820.18.2019.ZS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Wojciech Kościk 2019-03-21 11:50:57
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego. Wojciech Kościk 2019-03-20 14:43:10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-03-19 15:53:33
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-03-19 15:49:58
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-03-19 15:46:57
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP Miasta i Gminy S Tomasz Ciurysek 2019-03-14 15:32:56
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliw przez pojazdy i urządzenia... Tomasz Ciurysek 2019-03-14 15:32:24
Regulamin organizacyjny Wojciech Kościk 2019-03-14 09:28:11
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-03-12 12:24:07
Informacje o wyrobach zawierających azbest Tomasz Ciurysek 2019-03-12 12:22:28
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-03-12 12:21:16
21.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym. Tomasz Ciurysek 2019-03-08 09:00:24
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:28:16
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:27:57
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:27:07
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:22:01
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:21:14
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:19:57
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:15:42
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:14:07
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:10:20
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:09:16
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2019-03-07 10:06:20
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-03-06 14:16:07
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-03-05 14:43:53
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-03-05 14:42:33
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-03-05 14:41:09
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-03-05 11:29:39
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2019-03-01 08:52:15
Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2019-02-27 09:00:28
Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2019-02-27 08:35:53
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-02-26 15:27:43
Dostawa 5 szt. samochodów osobowo-ciężarowych typu furgon na wyposażenie OSP Wojciech Kościk 2019-02-22 14:12:24
Godziny przyjęć interesantów Zofia Wachowicz 2019-02-22 13:51:50
7.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Prowadzenie szko Wojciech Kościk 2019-02-22 13:33:12
6.2019 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Wojciech Kościk 2019-02-22 13:32:08
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Wojciech Kościk 2019-02-22 11:58:02
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-02-20 14:26:06
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-02-20 14:23:45
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-02-20 14:19:09
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-02-20 14:18:07
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-02-20 14:16:37
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2019-02-20 14:15:41
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2019-02-20 09:37:57
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-02-18 15:28:55
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-02-18 14:45:02
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-02-18 14:43:02
Dostawa 5 szt. samochodów osobowo-ciężarowych typu furgon na wyposażenie OSP Janusz Niedźwiedź 2019-02-15 15:18:25
Dostawa 5 szt. samochodów osobowo-ciężarowych typu furgon na wyposażenie OSP Janusz Niedźwiedź 2019-02-15 09:00:35
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-02-14 13:33:20
Dostawa 5 szt. samochodów osobowo-ciężarowych typu furgon na wyposażenie OSP Janusz Niedźwiedź 2019-02-13 15:17:54
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-02-13 13:12:28
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-02-13 13:10:50
Wykaz numerów telefonów Tomasz Ciurysek 2019-02-12 14:36:39
Wykaz numerów telefonów Tomasz Ciurysek 2019-02-11 10:19:31
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2019-02-11 08:48:51
Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Znak sprawy IBM.271.2.2019. Janusz Niedźwiedź 2019-02-08 14:15:11
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Janusz Niedźwiedź 2019-02-07 15:09:27
RG 6831.2.2019 Decyzja zatwierdzająca projekt podziału działki położonej w obrębie Szczebrzeszyn oznaczonej: nr 313/56, nr 313/61, nr 313/62, nr 313/63, nr 313/64, nr 313/65 Wojciech Kościk 2019-02-07 13:24:57
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-02-07 13:09:19
Zastępca Burmistrza Wojciech Kościk 2019-02-06 15:46:05
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-02-06 15:37:29
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-02-06 15:35:52
210.2018 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wojciech Kościk 2019-02-06 15:15:00
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-02-01 15:01:00
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-02-01 14:59:22
Protokół nr II/2018 Zofia Wachowicz 2019-02-01 14:40:08
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-02-01 08:29:09
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2019-02-01 08:28:20
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Janusz Niedźwiedź 2019-01-30 14:35:51
Mienie komunalne Wojciech Kościk 2019-01-29 13:20:07
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2019-01-29 13:16:14
w sprawie organizacji wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2019 roku Tomasz Ciurysek 2019-01-29 11:24:37
Oświadczenia majątkowe /30 dni od dnia złożenia ślubowania/ Wojciech Kościk 2019-01-29 09:55:58
Referat Rolnictwa Geodezji i Gosp. Nieruchomościami Wojciech Kościk 2019-01-28 15:18:01
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Wojciech Kościk 2019-01-28 14:57:34
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Wojciech Kościk 2019-01-23 14:25:21
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2019-01-22 12:42:46
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2019-01-22 10:34:30
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Wojciech Kościk 2019-01-22 09:56:21
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Wojciech Kościk 2019-01-21 08:54:25
Sprawozdania budżetowe 2018 Wojciech Kościk 2019-01-18 08:07:11
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty Wojciech Kościk 2019-01-17 14:39:01
Godziny przyjęć interesantów Wojciech Kościk 2019-01-17 12:14:17
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-17 11:56:36
Dyżury Wojciech Kościk 2019-01-17 11:55:55
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-17 11:30:15
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Wojciech Kościk 2019-01-16 15:02:47
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2019-01-16 11:43:15
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-16 11:30:26
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-16 11:27:09
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-16 11:19:24
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-16 11:18:53
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-16 11:17:31
Wykaz numerów telefonów Wojciech Kościk 2019-01-15 14:33:15
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat Wojciech Kościk 2019-01-14 15:16:18
GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST Wojciech Kościk 2019-01-14 13:44:35
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2019-01-14 13:28:23
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2019-01-14 08:50:33
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2019-01-11 15:37:21
w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2019-01-11 13:14:43
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-11 10:19:02
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-11 10:14:50
Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-11 10:13:44
Konsultacje społeczne dot. Wyboru nowej nazwy dla ulicy o dotychczasowej nazwie ul. Wyzwolenia. Wojciech Kościk 2019-01-11 10:03:58
Konsultacje społeczne dot. Wyboru nowej nazwy dla ulicy o dotychczasowej nazwie ul. Wyzwolenia. Wojciech Kościk 2019-01-11 10:02:35
Konsultacje społeczne dot. Wyboru nowej nazwy dla ulicy o dotychczasowej nazwie ul. Wyzwolenia. Wojciech Kościk 2019-01-11 09:57:11
Aktualne Wojciech Kościk 2019-01-11 09:40:46
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2019-01-10 15:36:39
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Wojciech Kościk 2019-01-10 15:36:20
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 Wojciech Kościk 2019-01-10 15:36:00
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /30 dni od daty złożenia ślubowania/ Wojciech Kościk 2019-01-10 15:35:43
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 Wojciech Kościk 2019-01-10 15:35:14
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2019-01-10 15:34:59
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2019-01-10 12:42:21
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wojciech Kościk 2019-01-10 12:39:35
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2019-01-10 11:33:47
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2019-01-10 11:28:40
Stawki obowiązujące w roku 2019 Wojciech Kościk 2019-01-10 11:20:30
Informacja dla podatników na rok 2019 Wojciech Kościk 2019-01-10 11:13:01
stawki obowiązujące w roku 2016 Wojciech Kościk 2019-01-10 10:35:07
informacje dla podatników na rok 2016 Wojciech Kościk 2019-01-10 10:34:02
stawki obowiązujące w roku 2015 Wojciech Kościk 2019-01-10 10:32:46
Stawki obowiązujące w roku 2019 Wojciech Kościk 2019-01-10 10:31:26
Stawki obowiązujące w roku 2019 Wojciech Kościk 2019-01-10 10:31:07
Sprawy załatwiane przez Referat Geodezji Wojciech Kościk 2019-01-10 10:19:29
Sprawy załatwiane przez Referat spraw obywatelskich Wojciech Kościk 2019-01-10 10:11:10
Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjny Wojciech Kościk 2019-01-10 10:10:32
IBM.271.1.2019 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE. Wojciech Kościk 2019-01-09 13:19:08
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2019-01-07 15:29:07
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Tomasz Ciurysek 2019-01-04 10:59:58
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat Janusz Niedźwiedź 2019-01-03 08:53:16
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztoc Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:08:38
w sprawie zmiany uchwały nr XL/278/2018 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:08:08
w sprawie zmiany uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów s Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:07:38
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:07:07
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:06:40
w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wł Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:06:03
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:05:30
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2018-12-31 12:04:48
IBM.271.12.2018 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szczebrzeszyn. BZP-ogłoszenie nr 659025-N-2018. Tomasz Ciurysek 2018-12-28 14:02:06
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-12-24 12:45:30
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-12-24 12:45:03
Zakres kompetencji Wojciech Kościk 2018-12-24 11:58:05
Skarbnik Wojciech Kościk 2018-12-24 11:53:04
Skarbnik Wojciech Kościk 2018-12-24 11:50:59
Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2018-12-24 11:31:36
Sekretarz Miasta i Gminy Wojciech Kościk 2018-12-24 11:10:54
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-12-24 11:10:28
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-12-24 11:09:14
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-12-24 11:06:13
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-12-24 11:05:31
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-12-24 10:58:58
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2018-12-24 10:56:41
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2018-12-24 10:55:10
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie MiG Szczeb. 01.01.19-31.12.19 Tomasz Ciurysek 2018-12-24 10:25:04
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie MiG Szczeb. 01.01.19-31.12.19 Tomasz Ciurysek 2018-12-24 10:17:22
RODO Wojciech Kościk 2018-12-24 10:09:14
Redakcja Biuletynu Wojciech Kościk 2018-12-24 10:08:38
Redakcja Biuletynu Wojciech Kościk 2018-12-24 10:07:25
WYBORY Wojciech Kościk 2018-12-24 10:05:58
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wojciech Kościk 2018-12-24 10:05:24
Energia słoneczna Wojciech Kościk 2018-12-24 10:05:13
Informacje o działalności lobbingowej Wojciech Kościk 2018-12-24 10:04:37
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli Wojciech Kościk 2018-12-24 10:03:26
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032 Wojciech Kościk 2018-12-24 10:03:01
Informacje o wyrobach zawierających azbest Wojciech Kościk 2018-12-24 10:02:47
Przepisy prawne Wojciech Kościk 2018-12-24 10:01:38
Aktualne Wojciech Kościk 2018-12-24 10:00:25
KONSULTACJE SPOŁECZNE Wojciech Kościk 2018-12-24 10:00:07
Działalność telekomunikacyjna Wojciech Kościk 2018-12-24 09:59:16
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2018-12-24 09:58:53
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2018-12-24 09:58:25
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie Wojciech Kościk 2018-12-24 09:58:12
Program Ochrony Środowiska Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2018-12-24 09:57:19
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2018-12-24 09:56:56
INFORMACJE O ŚRODOWISKU Wojciech Kościk 2018-12-24 09:56:44
Mienie komunalne Wojciech Kościk 2018-12-24 09:55:39
Interpretacje przepisów prawa podatkowego Wojciech Kościk 2018-12-24 09:52:11
Informacja dla podatników na rok 2018 Wojciech Kościk 2018-12-24 09:52:01
Stawki podatkowe Wojciech Kościk 2018-12-24 09:51:35
Podatki, opłaty za wodę i ścieki Wojciech Kościk 2018-12-24 09:50:53
Budżet Wojciech Kościk 2018-12-24 09:49:28
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023 Wojciech Kościk 2018-12-24 09:47:45
Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2018-12-24 09:47:18
REFERAT OŚWIATY Wojciech Kościk 2018-12-24 09:46:24
URZĄD STANU CYWILNEGO Wojciech Kościk 2018-12-24 09:46:07
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Wojciech Kościk 2018-12-24 09:45:38
Referat Spraw Organizacyjno–Administracyjnych Wojciech Kościk 2018-12-24 09:44:45
Rejestry, ewidencje, archiwa Wojciech Kościk 2018-12-24 09:43:34
Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2018-12-24 09:35:00
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2018-12-24 09:34:22
Sprawy załatwiane przez Referat Rozwoju Gospodarczego/Ochrona Środowiska Wojciech Kościk 2018-12-24 09:33:33
Wojciech Kościk 2018-12-24 09:32:45
Sprawy załatwiane przez Referat spraw obywatelskich Wojciech Kościk 2018-12-24 09:28:13
Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego Wojciech Kościk 2018-12-24 09:24:56
Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjny Wojciech Kościk 2018-12-24 08:40:28
Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty Wojciech Kościk 2018-12-24 08:28:14
Zakres kompetencji Wojciech Kościk 2018-12-24 08:24:54
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2018-12-24 08:24:03
Regulamin organizacyjny Wojciech Kościk 2018-12-24 08:23:23
Godziny pracy Wojciech Kościk 2018-12-24 08:22:26
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2018-12-24 08:19:47
Wojciech Kościk 2018-12-24 08:18:13
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2018-12-24 08:17:31
2018 Wojciech Kościk 2018-12-24 08:14:21
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-12-24 08:12:44
Zastępca Burmistrza Wojciech Kościk 2018-12-21 15:21:08
Sprzedaż samochodu - specjalny pożarniczy marki Jelcz 004M Tomasz Ciurysek 2018-12-20 15:28:21
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-12-19 13:43:33
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-12-19 08:35:16
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-12-18 14:27:00
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-12-18 14:22:45
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-12-18 14:21:15
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-12-18 14:20:33
IBM.271.12.2018 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szczebrzeszyn. BZP-ogłoszenie nr 659025-N-2018. Wojciech Kościk 2018-12-17 13:14:32
IBM.271.12.2018 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szczebrzeszyn. BZP-ogłoszenie nr 659025-N-2018. Wojciech Kościk 2018-12-12 10:04:34
IBM.271.12.2018 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szczebrzeszyn. BZP-ogłoszenie nr 659025-N-2018. Wojciech Kościk 2018-12-12 09:05:28
IBM.271.12.2018 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szczebrzeszyn. BZP-ogłoszenie nr 659025-N-2018. Wojciech Kościk 2018-12-11 15:26:19
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2018-12-11 15:25:01
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej. Tomasz Ciurysek 2018-12-07 12:35:30
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej. Tomasz Ciurysek 2018-12-07 12:35:12
IBM.271.12.2018 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szczebrzeszyn. BZP-ogłoszenie nr 659025-N-2018. Wojciech Kościk 2018-12-07 12:16:52
198.2018 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie na działce nr 9411/2 w Bodaczowie. Wojciech Kościk 2018-12-06 15:12:48
Sprzedaż samochodu specjalny pożarniczy marki Jelcz 004M Tomasz Ciurysek 2018-12-05 15:15:06
w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2018-11-27 11:24:41
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2018-11-27 11:24:25
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2018-11-27 11:24:08
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2018-11-27 11:23:50
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2018-11-27 11:23:07
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zofia Wachowicz 2018-11-27 11:07:20
162.2018 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 Wojciech Kościk 2018-11-26 12:54:00
156.2018 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 Wojciech Kościk 2018-11-26 12:53:24
169.2018 I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, oznaczonej w ewid. dz. nr 152 położonej w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn o pow 1,0795ha Wojciech Kościk 2018-11-23 14:35:32
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2018-11-22 14:32:50
Sprawy załatwiane przez Referat Rozwoju Gospodarczego/Ochrona Środowiska Wojciech Kościk 2018-11-22 14:31:41
Wojciech Kościk 2018-11-22 14:30:42
Sprawy załatwiane przez Referat Rozwoju Gospodarczego/Ochrona Środowiska Wojciech Kościk 2018-11-22 14:29:43
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2018-11-22 13:20:14
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2018-11-22 13:16:16
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2018-11-22 13:14:23
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2018-11-22 13:13:47
Zastępca Burmistrza Wojciech Kościk 2018-11-22 13:02:47
Kadencja 2014-2018 Wojciech Kościk 2018-11-22 11:59:05
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2018-11-22 11:57:26
Kadencja 2014-2018 Wojciech Kościk 2018-11-22 11:53:57
Kadencja 2014-2018 Wojciech Kościk 2018-11-22 11:53:36
Kadencja 2014-2018 Wojciech Kościk 2018-11-22 11:45:59
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stały Tomasz Ciurysek 2018-11-22 09:11:19
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-11-21 15:32:24
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-11-21 09:23:21
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-11-20 12:41:16
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-11-20 12:37:41
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-11-15 11:36:54
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-11-15 11:36:32
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-11-15 11:32:11
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2018-11-15 10:03:00
"Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów". Znak sprawy IBM.271.9.2018. Wojciech Kościk 2018-11-13 15:02:30
175.2018 w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji, zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów, wychowanków w 2018 roku. Wojciech Kościk 2018-11-13 15:00:45
Zapytanie ofertowe nr 271.2018 dot. wyboru instruktorów w projekcie nr 05/E-Prosperity/05/2018 pn.: "Szczebrzeszyn w sieci" w ramach projektu "W sieci bez barier". Wojciech Kościk 2018-11-02 14:50:03
"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.123.825,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu UE oraz finansowanie planowanego... Wojciech Kościk 2018-10-30 15:38:49
172 dot spr. IBM.6220.1.1.2018 w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec-Szczebr Tomasz Ciurysek 2018-10-19 14:44:35
171.2018dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: "budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na dz. nr ewid. 559/2, 1615, 1618 położonych w Sz Janusz Niedźwiedź 2018-10-19 12:57:18
170.2018 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: "budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na dz. nr ewid. 1064/1, 1824, 566/3, 567/3, 565/ Janusz Niedźwiedź 2018-10-19 12:56:40
Zapytanie ofertowe nr 271.2018 dot. wyboru instruktorów w projekcie nr 05/E-Prosperity/05/2018 pn.: "Szczebrzeszyn w sieci" w ramach projektu "W sieci bez barier". Tomasz Ciurysek 2018-10-19 10:17:13
Ogłoszenie nr 134.2018. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kol. Niedzieliska, nr działki 340/1, powierzchnia 1900m2. Janusz Niedźwiedź 2018-10-19 09:00:48
"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.123.825,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu UE oraz finansowanie planowanego... Wojciech Kościk 2018-10-18 12:08:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-10-18 12:05:57
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych Wojciech Kościk 2018-10-17 15:34:35
Składy obwodowych komisji wyborczych Wojciech Kościk 2018-10-17 15:30:59
Szkolenia obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 października 2018 r. Wojciech Kościk 2018-10-17 15:23:58
Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. Wojciech Kościk 2018-10-17 15:23:32
Ogłoszenie nr 139.2018. Sprzedaż nieruchomości budowlano-rolnej, położonej w Szczebrzeszynie przy ul. Polnej /nr działek: 685/1, 685/2/. Janusz Niedźwiedź 2018-10-12 12:42:38
"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.123.825,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu UE oraz finansowanie planowanego... Wojciech Kościk 2018-10-11 12:34:05
Ogłoszenie nr 134.2018. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kol. Niedzieliska, nr działki 340/1, powierzchnia 1900m2. Janusz Niedźwiedź 2018-10-10 15:26:14
Ogłoszenie nr 139.2018. Sprzedaż nieruchomości budowlano-rolnej, położonej w Szczebrzeszynie przy ul. Polnej /nr działek: 685/1, 685/2/. Janusz Niedźwiedź 2018-10-10 15:25:39
"Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów". Znak sprawy IBM.271.9.2018. Wojciech Kościk 2018-10-08 13:25:09
"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.123.825,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu UE oraz finansowanie planowanego... Wojciech Kościk 2018-10-08 12:42:52
ws prawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu. Wojciech Kościk 2018-10-08 12:02:42
Aktualne Tomasz Ciurysek 2018-10-05 13:57:50
Aktualne Tomasz Ciurysek 2018-10-05 13:56:49
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2019 Tomasz Ciurysek 2018-10-05 13:46:21
156.2018 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o mozliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 Tomasz Ciurysek 2018-10-05 13:38:58
Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. Wojciech Kościk 2018-10-02 15:51:23
Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. Wojciech Kościk 2018-10-02 15:50:41
Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. Wojciech Kościk 2018-10-02 15:49:51
Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. Wojciech Kościk 2018-10-02 15:48:54
"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.123.825,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie plan Tomasz Ciurysek 2018-10-02 10:23:51
"Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów". Znak sprawy IBM.271.9.2018. Wojciech Kościk 2018-10-01 15:28:31
Składy obwodowych komisji wyborczych Wojciech Kościk 2018-09-28 07:58:59
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-09-26 11:49:15
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-09-26 11:48:49
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-09-26 11:48:23
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-09-26 11:46:33
w sprawie wprowadzenia Księgi Polityk i Zasad Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2018-09-25 11:45:44
"Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów". Znak sprawy IBM.271.9.2018. Wojciech Kościk 2018-09-21 13:50:21
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-09-13 09:52:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-09-13 09:51:13
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, znak sprawy IBM.271.1.2018. Przeprowadzenie szkolenia TIK dla nauczycieli i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w szkołach Wojciech Kościk 2018-09-12 15:02:19
Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2018-09-12 13:39:07
Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2018-09-12 13:35:49
Ogłoszenie nr 134.2018. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kol. Niedzieliska, nr działki 340/1, powierzchnia 1900m2. Wojciech Kościk 2018-09-11 10:38:25
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-09-10 13:03:46
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 1168 w miejscowości Kawęczyn i działka nr 1063/1 w miejscowości Przedmieście Błonie. Nr ogłoszenia w BZP: 599727-N-2018. Wojciech Kościk 2018-09-05 12:59:54
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L. Nr ogłoszenia w BZP: 599614-N-2018. Wojciech Kościk 2018-09-04 14:52:26
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP” Janusz Niedźwiedź 2018-09-03 15:13:41
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP” Janusz Niedźwiedź 2018-09-03 15:09:12
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-08-24 13:16:25
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 1168 w miejscowości Kawęczyn i działka nr 1063/1 w miejscowości Przedmieście Błonie. Nr ogłoszenia w BZP: 599727-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-23 15:04:22
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L. Nr ogłoszenia w BZP: 599614-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-22 14:53:01
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L. Nr ogłoszenia w BZP: 599614-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-22 14:52:44
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Tomasz Ciurysek 2018-08-21 15:34:56
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-08-16 14:48:09
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-08-16 14:44:31
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-08-16 14:42:51
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-08-16 14:37:09
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L. Nr ogłoszenia w BZP: 599614-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-10 13:04:49
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 1168 w miejscowości Kawęczyn i działka nr 1063/1 w miejscowości Przedmieście Błonie. Nr ogłoszenia w BZP: 599727-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-10 13:04:10
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L. Nr ogłoszenia w BZP: 599614-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-07 13:43:41
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1168 w m. Kawęczyn i działka 1063/1 Przedmieście Błonie. Nr ogłoszenia w BZP: 599727-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-07 12:43:47
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1168 w m. Kawęczyn i działka 1063/1 Przedmieście Błonie. Nr ogłoszenia w BZP: 599727-N-2018. Wojciech Kościk 2018-08-07 12:42:20
112.2018 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacje zadania publicznego w roku budżetowym 2018. Wojciech Kościk 2018-08-01 14:38:38
112.2018 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacje zadania publicznego w roku budżetowym 2018. Wojciech Kościk 2018-07-23 14:32:21
RO.271.1.2018 "Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2018/2019". Wojciech Kościk 2018-07-19 14:38:00
IBM.271.6.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-19 14:11:56
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2018-07-18 14:00:49
RO.271.1.2018 "Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2018/2019". Wojciech Kościk 2018-07-18 13:07:14
IBM.271.6.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-17 15:55:52
IBM.271.6.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-11 13:30:33
IBM.271.6.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-10 12:22:49
IBM.271.6.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-09 11:27:50
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2018-07-05 13:24:04
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2018-07-05 13:22:13
100.2018 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacje zadania publicznego w roku budżetowym 2018. Wojciech Kościk 2018-07-05 10:31:49
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Wojciech Kościk 2018-07-03 14:37:54
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-03 14:29:22
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-03 14:21:42
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018. Wojciech Kościk 2018-07-03 14:16:02
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr dz. 625, 626, 627, 628, 1063 o pow. 14800 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Przed. S Wojciech Kościk 2018-06-29 14:42:52
Struktura organizacyjna Wojciech Kościk 2018-06-28 13:17:52
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr dz. 625, 626, 627, 628, 1063 o pow. 14800 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Przed. S Wojciech Kościk 2018-06-22 11:00:39
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-19 08:19:00
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-19 08:17:51
Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego Wojciech Kościk 2018-06-18 11:07:01
Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego Wojciech Kościk 2018-06-18 11:03:59
Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego Wojciech Kościk 2018-06-18 11:03:11
Wojciech Kościk 2018-06-18 10:58:40
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-15 14:54:08
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-15 14:09:30
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-14 11:20:05
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-13 15:06:42
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-13 15:00:54
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-13 14:57:21
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-13 14:54:57
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Wojciech Kościk 2018-06-13 14:03:02
Klauzula Informacyjna Wojciech Kościk 2018-06-07 12:40:28
IBM.271.5.2018 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”. Nr w BZP: 560641-N-2018. Tomasz Ciurysek 2018-06-06 12:21:35
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2017 rok Zofia Wachowicz 2018-06-04 14:28:17
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Zofia Wachowicz 2018-06-04 14:27:42
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2017 rok Zofia Wachowicz 2018-06-04 14:26:58
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak sprawy IBM.271.4.2018 Tomasz Ciurysek 2018-06-01 10:19:20
89/2018Informacja publiczna - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2016 r. udzielono pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń. Tomasz Ciurysek 2018-05-30 13:25:31
82.2018 Sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Przed. Szperówka /działki nr: 625, 626, 627, 628, 1063 o łącznej powierzchni 1 4800 m2/. Wojciech Kościk 2018-05-21 13:01:50
Podatki i opłaty Wojciech Kościk 2018-05-17 12:33:24
Podatki Wojciech Kościk 2018-05-17 12:18:47
Przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2018-05-15 14:56:26
w sprawi powołania komisji do otwarcia ofert na sprzedaż samochodów. Wojciech Kościk 2018-05-15 10:35:50
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:59:01
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:58:43
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:58:06
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:56:59
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:55:48
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:54:08
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:53:02
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:51:07
Sprawozdania budżetowe 2018 Tomasz Ciurysek 2018-05-11 12:45:19
"Zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 1509 w Szczebrzeszynie na cele turystyczno-rekreacyjne". Znak sprawy: IBM.271.3.2018. Wojciech Kościk 2018-05-10 13:32:03
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-05-10 09:48:34
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-05-10 09:42:14
Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty Wojciech Kościk 2018-05-09 14:53:43
Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty Wojciech Kościk 2018-05-09 14:52:48
Protokół nr XLI/2018 Zofia Wachowicz 2018-04-30 14:05:52
Oferta ustalenia przebiegu granic dotyczy sprawy RG.6830.4.2017 Wojciech Kościk 2018-04-30 11:52:04
51.2018 sprzedaż nieruchomości budowlano-rolnej niezabudowanej, oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr: 685/1, 685/2 o łącznej pow. 7244 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn ul Polna Janusz Niedźwiedź 2018-04-27 11:42:03
INFORMACJE O ŚRODOWISKU Wojciech Kościk 2018-04-25 09:52:27
"Zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 1509 w Szczebrzeszynie na cele turystyczno-rekreacyjne". Znak sprawy: IBM.271.3.2018. Wojciech Kościk 2018-04-24 14:41:52
Informacja o wyniku nr sprawy FN. 271.2.2018 Tomasz Ciurysek 2018-04-18 10:33:58
50.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wojciech Kościk 2018-04-17 13:54:01
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-04-17 11:11:48
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-04-17 11:09:12
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-04-17 11:08:08
Przebudowa ul. Dawida w m. Szczebrzeszyn Janusz Niedźwiedź 2018-04-12 14:08:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-04-10 10:19:05
Przebudowa ul. Dawida w m. Szczebrzeszyn Janusz Niedźwiedź 2018-04-04 09:58:21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, znak sprawy IBM.271.1.2018. Przeprowadzenie szkolenia TIK dla nauczycieli i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w szkołach Wojciech Kościk 2018-03-28 15:11:04
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-03-28 08:19:04
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, znak sprawy IBM.271.1.2018. Przeprowadzenie szkolenia TIK dla nauczycieli i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w szkołach Wojciech Kościk 2018-03-21 13:55:30
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2018 rok Tomasz Ciurysek 2018-03-21 13:03:44
Informacje o wyrobach zawierających azbest Tomasz Ciurysek 2018-03-20 15:33:15
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-03-20 14:08:24
20.2018 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn - działka nr 1649 Janusz Niedźwiedź 2018-03-16 10:22:38
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2018-03-15 12:00:41
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2018-03-15 11:55:36
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2018-03-15 11:54:15
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2018-03-15 11:43:54
SO.5543.21.2018 Sprzedaż samochodu marki FS-Lublin Żuk A06 Tomasz Ciurysek 2018-03-14 09:35:28
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, znak sprawy IBM.271.1.2018. Wojciech Kościk 2018-03-13 15:03:55
24.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Wojciech Kościk 2018-03-08 10:09:43
28.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wojciech Kościk 2018-03-08 10:08:04
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-03-08 09:35:44
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2018-03-07 11:41:29
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wojciech Kościk 2018-03-06 12:49:36
2018 Zofia Wachowicz 2018-03-01 14:04:41
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2018-03-01 13:47:45
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2018-03-01 13:33:48
IBM 271.9.2017 „USŁUGA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW 
I NAUCZYCIELI”. Wojciech Kościk 2018-02-23 14:38:34
Decyzja GKN.6824.1.2.2018 orzekająca nieruchomości za mienie gromadzkie. Wojciech Kościk 2018-02-19 11:48:19
28.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wojciech Kościk 2018-02-08 14:46:31
5.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018. Wojciech Kościk 2018-02-08 13:32:36
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2018-02-02 12:10:32
IBM 271.9.2017 „USŁUGA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW 
I NAUCZYCIELI”. Wojciech Kościk 2018-02-02 08:56:32
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2018-02-01 11:11:58
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2018-01-30 15:25:44
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2018-01-23 10:16:55
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-22 11:21:15
172.2017 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 348/2 o pow. 1000 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Klemensów ul. Przechodnia 11 Janusz Niedźwiedź 2018-01-19 12:17:05
1171.2017 sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1742 o pow. 15107 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn. Janusz Niedźwiedź 2018-01-19 12:12:46
Zastępca Burmistrza Wojciech Kościk 2018-01-18 12:39:08
Informacje o wyrobach zawierających azbest Tomasz Ciurysek 2018-01-17 10:24:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-17 10:18:17
Przepisy prawne Tomasz Ciurysek 2018-01-17 10:03:42
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-17 09:55:26
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-17 09:52:19
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-17 09:51:16
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-17 09:49:01
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-17 09:17:26
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2018-01-17 09:03:59
Przepisy prawne Tomasz Ciurysek 2018-01-17 09:01:35
Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno Wojciech Kościk 2018-01-08 14:00:27
5.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018. Wojciech Kościk 2018-01-08 13:30:00
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór,wywóz,utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie MiG Szczeb. 01.01.18-31.12.18 Janusz Niedźwiedź 2018-01-03 13:18:32
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-12-27 13:33:48
Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-12-27 13:31:40
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-12-27 13:03:14
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-12-27 10:23:47
Zapytanie ofertowe: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Szczebrzeszyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2017-12-21 15:03:20
Zapytanie ofertowe: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu... Tomasz Ciurysek 2017-12-15 11:10:59
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej. Tomasz Ciurysek 2017-12-14 08:55:01
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2017-12-11 15:19:20
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2017-12-11 15:18:23
Spis telefonów w Urzędzie Wojciech Kościk 2017-12-11 15:15:48
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018 Zofia Wachowicz 2017-12-11 09:42:21
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:43:46
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:43:32
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:43:16
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:42:59
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wielączy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wielączy Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:42:44
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018 Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:42:25
w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 kwietnia 2017 roku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Sułów w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach d Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:42:09
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/243/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:41:54
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2 Zofia Wachowicz 2017-12-08 14:41:27
IBM 271.9.2017 „USŁUGA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW 
I NAUCZYCIELI”. Wojciech Kościk 2017-12-08 10:32:47
Zapytanie ofertowe: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętyc Tomasz Ciurysek 2017-12-04 14:40:48
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2017-12-04 10:00:54
stawki obowiązujące w roku 2018 Wojciech Kościk 2017-12-04 09:45:01
stawki obowiązujące w roku 2018 Wojciech Kościk 2017-12-04 09:40:50
Informacja dla podatników na rok 2018 Wojciech Kościk 2017-12-04 09:32:10
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia uczestników konkursu "Umiem pływać, pływać każdy może". Wojciech Kościk 2017-12-04 09:19:00
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:21:16
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:14:41
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:13:34
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:12:38
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:11:39
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:08:56
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:06:48
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:02:23
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-12-01 14:01:05
1164.2017 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: "budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej i Starej Rozłopskiej w Szczebrzeszynie Janusz Niedźwiedź 2017-11-30 09:47:02
Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno Wojciech Kościk 2017-11-29 12:37:32
Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno Wojciech Kościk 2017-11-29 12:32:12
PD.3129.6.21.2017 dot. wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Wojciech Kościk 2017-11-28 15:35:28
Stawki podatkowe Wojciech Kościk 2017-11-28 15:23:54
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór,wywóz,utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie MiG Szczeb. 01.01.18-31.12.18 Tomasz Ciurysek 2017-11-27 10:54:09
IBM 271.9.2017 „USŁUGA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW 
I NAUCZYCIELI”. Wojciech Kościk 2017-11-24 11:19:51
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór,wywóz,utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie MiG Szczeb. 01.01.18-31.12.18 Tomasz Ciurysek 2017-11-23 14:56:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stały Tomasz Ciurysek 2017-11-23 13:31:16
IBM 271.9.2017 „USŁUGA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW 
I NAUCZYCIELI”. Tomasz Ciurysek 2017-11-22 12:59:45
IBM 271.9.2017 „USŁUGA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW 
I NAUCZYCIELI”. Wojciech Kościk 2017-11-17 13:13:22
Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wojciech Kościk 2017-11-09 12:21:21
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Zofia Wachowicz 2017-11-06 13:23:46
w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji Tomasz Ciurysek 2017-10-26 14:42:32
GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST Wojciech Kościk 2017-10-23 12:36:21
GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST Wojciech Kościk 2017-10-23 12:35:21
116.2017 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 911/1, 911/2,o pow. 13219 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn. Janusz Niedźwiedź 2017-10-17 14:59:50
Archiwum Tomasz Ciurysek 2017-10-17 09:34:28
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2017-10-17 09:30:25
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032 Tomasz Ciurysek 2017-10-17 09:20:05
Program usuwania wyrobów azbestowych Tomasz Ciurysek 2017-10-17 09:19:01
Program usuwania wyronów azbestowych Tomasz Ciurysek 2017-10-17 09:14:55
GOSPODARKA ODPADAMI Tomasz Ciurysek 2017-10-17 08:58:51
Informacja o wyrobach zawierających azbest Tomasz Ciurysek 2017-10-16 14:17:23
Informacja o wyrobach zawierających azbest Tomasz Ciurysek 2017-10-16 14:16:15
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032. Tomasz Ciurysek 2017-10-16 14:09:50
Informacja o wyrobach zawierajaćych azbest Tomasz Ciurysek 2017-10-16 14:04:50
AZBEST Tomasz Ciurysek 2017-10-16 14:01:40
RO.271.3.2017 Zapytanie ofertowe "Wytworzenie i dostawa materiałów szkoleniowych (notes, długopis, teczka) dla uczniów i nauczycieli z nadrukiem znak UE w ramach projektu: Rozwój kompetencji uczniów z Wojciech Kościk 2017-10-05 14:34:26
Przebudowa ul. Zielonej w Szczebrzeszynie Janusz Niedźwiedź 2017-10-02 08:28:56
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2017-09-21 12:26:29
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2017-09-21 12:25:34
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Wojciech Kościk 2017-09-20 14:19:00
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Wojciech Kościk 2017-09-20 14:18:35
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Wojciech Kościk 2017-09-20 14:17:24
Zapytanie ofertowe nr RO.271.2.2017: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”. Wojciech Kościk 2017-09-19 15:19:38
Przebudowa ul. Zielonej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2017-09-19 15:18:22
IBM.271.8.2017 Przebudowa ul. Zielonej w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2017-09-19 15:17:43
RO.271.2.2017: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”. Wojciech Kościk 2017-09-19 15:17:27
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Wojciech Kościk 2017-09-15 14:27:18
30.2017 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 1103465L Kawęczyn - dr. woj. 858 - dr. pow. 3210L" Janusz Niedźwiedź 2017-09-08 08:41:29
106.2017 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. Wojciech Kościk 2017-09-07 15:05:38
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023 Wojciech Kościk 2017-08-31 13:49:54
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023 Wojciech Kościk 2017-08-31 13:33:47
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2017-08-31 13:26:28
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Szczebrzeszyn 2016-2023 Wojciech Kościk 2017-08-31 13:26:03
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2017-08-31 13:25:28
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Szczebrzeszyn) Wojciech Kościk 2017-08-31 13:20:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Przebudowa drogi powiatowej nr3207L Rozłopy-Szperówka o długości ok.5k Tomasz Ciurysek 2017-08-29 15:15:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Przebudowa drogi powiatowej nr3207L Rozłopy-Szperówka o długości około Tomasz Ciurysek 2017-08-29 15:14:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Tomasz Ciurysek 2017-08-29 15:13:15
Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku Janusz Niedźwiedź 2017-08-28 10:52:54
w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL na ulicę Szkolną w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2017-08-23 14:57:17
w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL na ulicę Szkolną w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2017-08-23 14:54:05
w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL na ulicę Szkolną w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2017-08-23 14:51:51
Protokół nr XXXIII/2017 Zofia Wachowicz 2017-08-23 14:25:36
Protokół nr XXXIII/2017 Zofia Wachowicz 2017-08-23 14:21:49
Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku Janusz Niedźwiedź 2017-08-10 13:09:52
106.2017 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wojciech Kościk 2017-08-09 14:51:46
72.2017 Informacja publiczna - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2016 r. udzielono pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń. Wojciech Kościk 2017-08-09 10:07:30
559488-N-2017; Dostawa i montaż komputerów przenośnych z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego dla potrzeb projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”. Wojciech Kościk 2017-08-08 15:31:46
559488-N-2017; Dostawa i montaż komputerów przenośnych z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego dla potrzeb projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”. Wojciech Kościk 2017-08-04 10:19:05
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:32:21
Sprawozdania budżetowe 2017 Wojciech Kościk 2017-08-02 12:30:00
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:28:16
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:17:10
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:13:44
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:11:43
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:11:27
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:09:36
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:09:25
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:07:36
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:06:29
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:06:09
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:05:48
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:05:28
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:04:55
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-08-02 12:03:49
559488-N-2017; Dostawa i montaż komputerów przenośnych z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego dla potrzeb projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”. Wojciech Kościk 2017-08-02 11:09:29
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Zofia Wachowicz 2017-08-02 10:39:35
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej Zofia Wachowicz 2017-08-02 10:38:35
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej Zofia Wachowicz 2017-08-02 10:38:06
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 kwietnia 2017r. o udzielenie pomocy finansowej Gminie Zwierzyniec w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztac Zofia Wachowicz 2017-08-02 10:37:36
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Zofia Wachowicz 2017-08-02 10:37:02
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej Zofia Wachowicz 2017-08-02 10:18:05
559488-N-2017; Dostawa i montaż komputerów przenośnych z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego dla potrzeb projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”. Wojciech Kościk 2017-07-31 13:23:05
Ogłoszenie nr 84.2017 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacje zadania publicznego w roku budżetowym 2017. Tomasz Ciurysek 2017-07-07 12:28:50
Struktura organizacyjna Tomasz Ciurysek 2017-07-03 11:09:45
Regulamin organizacyjny Tomasz Ciurysek 2017-07-03 11:08:41
Regulamin organizacyjny Tomasz Ciurysek 2017-07-03 11:07:07
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2017-07-03 10:42:28
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2017-07-03 10:15:54
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Wojciech Kościk 2017-06-27 13:46:03
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Wojciech Kościk 2017-06-27 13:24:41
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Wojciech Kościk 2017-06-27 13:15:00
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Wojciech Kościk 2017-06-27 13:13:27
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Wojciech Kościk 2017-06-27 13:08:05
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 Wojciech Kościk 2017-06-27 12:44:01
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-06-19 11:46:49
w sprawi ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2017-06-19 11:46:10
Sprawozdania budżetowe 2017 Tomasz Ciurysek 2017-06-19 11:44:10
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Wojciech Kościk 2017-06-16 09:34:30
Protokół nr XXXI/2017 Wojciech Kościk 2017-06-16 09:22:50
Protokół nr XXXI/2017 Wojciech Kościk 2017-06-16 09:21:42
2017 Janusz Niedźwiedź 2017-06-14 14:11:52
51.2017 dot. postpowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja infarastruktury technicznej: etap I: Montaż linii mielenia, etap II: Przebudowa przenośników taśmowych wraz z konstrukcją ws Janusz Niedźwiedź 2017-05-26 14:22:29
58.2017 dot. postpowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja infarastruktury technicznej: etap I: Montaż linii mielenia, etap II: Przebudowa przenośników taśmowych wraz z konstrukcją ws Janusz Niedźwiedź 2017-05-26 14:22:09
63.2017 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu ogrzewania i docieplenie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lo Janusz Niedźwiedź 2017-05-26 14:21:52
Protokół Nr XXX/2017 Tomasz Ciurysek 2017-05-22 13:38:39
Protokół Nr XXX/2017 Tomasz Ciurysek 2017-05-22 13:37:03
Przebudowa ul. Nowej w m. Szczebrzeszyn Janusz Niedźwiedź 2017-05-22 09:20:13
Przebudowa ul. Nowej w m. Szczebrzeszyn Janusz Niedźwiedź 2017-05-15 14:13:43
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2017-05-12 14:54:59
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w postępowaniu o dział spadku Tomasz Ciurysek 2017-05-04 10:51:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-04-27 12:12:27
36.2017 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wojciech Kościk 2017-04-25 13:56:29
2017 Wojciech Kościk 2017-04-21 09:50:52
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Numer sprawy: IBM.271.4.2017. Wojciech Kościk 2017-04-21 09:49:45
2017 Wojciech Kościk 2017-04-21 09:49:18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Numer sprawy: IBM.271.4.2017. Wojciech Kościk 2017-04-21 09:45:45
2017 Wojciech Kościk 2017-04-21 09:37:06
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą Tomasz Ciurysek 2017-04-14 08:28:28
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116302L od km 0+285 do km 1+283 w miejscowości Kawęczyn. BZP nr 47925.2017 Janusz Niedźwiedź 2017-04-13 10:52:01
2017 Janusz Niedźwiedź 2017-04-13 10:50:39
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Janusz Niedźwiedź 2017-04-13 10:45:28
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-04-13 09:44:56
Archiwum Tomasz Ciurysek 2017-04-13 09:43:30
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-04-12 14:55:29
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-04-12 14:49:57
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-04-12 14:49:35
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-04-12 14:28:14
2017 Janusz Niedźwiedź 2017-04-11 13:46:27
Przebudowa-adaptacja budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną w Szczebrzeszynie. BZP nr 36316.2017. Janusz Niedźwiedź 2017-04-11 13:17:16
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnaziów do nowego ustroju szkolnego Tomasz Ciurysek 2017-04-11 11:42:50
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116302L od km 0+285 do km 1+283 w miejscowości Kawęczyn. BZP nr 47925.2017 Janusz Niedźwiedź 2017-04-06 15:12:35
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116302L od km 0+285 do km 1+283 w miejscowości Kawęczyn. BZP nr 47925.2017 Janusz Niedźwiedź 2017-04-03 09:51:12
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2017-03-31 11:32:44
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2017-03-31 11:31:45
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2017-03-31 11:31:20
Decyzja GKN.6824.1.1.2017 Wojciech Kościk 2017-03-30 15:27:25
Protokół nr XXVIII/2017 Tomasz Ciurysek 2017-03-29 09:00:09
36.2017 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wojciech Kościk 2017-03-24 14:26:08
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-03-24 09:36:41
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-03-24 09:31:50
Archiwum Tomasz Ciurysek 2017-03-24 09:27:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2017-03-24 09:24:26
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116302L od km 0+285 do km 1+283 w miejscowości Kawęczyn. BZP nr 47925.2017 Janusz Niedźwiedź 2017-03-21 13:25:40
Przebudowa-adaptacja budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną w Szczebrzeszynie. BZP nr 36316.2017. Janusz Niedźwiedź 2017-03-21 08:13:11
Przebudowa-adaptacja budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną w Szczebrzeszynie. BZP nr 36316.2017. Wojciech Kościk 2017-03-14 09:28:32
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn... Tomasz Ciurysek 2017-03-10 09:54:03
Przebudowa-adaptacja budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną w Szczebrzeszynie. BZP nr 36316.2017. Janusz Niedźwiedź 2017-03-10 09:09:17
2017 Wojciech Kościk 2017-03-09 11:08:04
2017 Wojciech Kościk 2017-03-09 10:55:33
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Tomasz Ciurysek 2017-03-06 11:50:09
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2017 Tomasz Ciurysek 2017-03-06 10:45:45
Przebudowa-adaptacja budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną w Szczebrzeszynie. BZP nr 36316.2017. Wojciech Kościk 2017-03-03 13:32:06
2017 Tomasz Ciurysek 2017-02-28 15:30:44
2016 Tomasz Ciurysek 2017-02-28 15:29:28
Petycja nr 1.2017 Wojciech Kościk 2017-02-20 14:24:22
w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017. Wojciech Kościk 2017-02-14 14:30:44
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Tomasz Ciurysek 2017-02-13 11:30:27
17.2017 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas określony 10 lat nieruchomości /Kawęczynek, działka nr 1072/5, 1072/7, 1072/8 o pow. 10400 m2/. Tomasz Ciurysek 2017-02-10 13:55:23
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli Wojciech Kościk 2017-02-09 12:54:31
Petycje Wojciech Kościk 2017-02-09 12:51:25
Petycje 2017 Wojciech Kościk 2017-02-09 12:41:21
w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki Volkswagen Crafter o numerze rejestracyjnym LZA61575 Tomasz Ciurysek 2017-02-06 12:58:27
w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki Volkswagen Crafter o numerze rejestracyjnym LZA61575 Tomasz Ciurysek 2017-02-06 12:58:04
w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym marki Volkswagen Crafter o numerze rejestracyjnym LZA61575 Tomasz Ciurysek 2017-02-06 12:56:25
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór,wywóz,utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie MiG Szczeb. 01.02.17-31.12.17 Wojciech Kościk 2017-02-03 14:57:57
17.2017 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas określony 10 lat nieruchomości /Kawęczynek, działka nr 1072/5, 1072/7, 1072/8 o pow. 10400 m2/. Wojciech Kościk 2017-02-03 09:35:12
10.2017 I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości /Klemensów, działka nr 186 o pow. 1000 m2/. Wojciech Kościk 2017-02-02 14:39:14
10.2017 sprzedaż nieruchomości /Klemensów, działka nr 186 o pow. 1000 m2/. Wojciech Kościk 2017-02-01 10:35:58
w sprawie zmiany nazwy placu w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2017-01-30 13:18:05
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiazku obrony w 2017 roku Tomasz Ciurysek 2017-01-30 09:26:51
w sprawie umozrenia należności pienieżnych mających charakter ciwilnoprawny Janusz Niedźwiedź 2017-01-20 15:05:07
Informacja o wyniku przetargu Janusz Niedźwiedź 2017-01-09 13:06:48
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór,wywóz,utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie M i G Szczeb. 01.02.17-31.12. Tomasz Ciurysek 2017-01-05 10:58:29
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszy Tomasz Ciurysek 2017-01-05 10:57:58
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Tomasz Ciurysek 2017-01-05 10:56:35
stawki obowiązujące w roku 2017 Wojciech Kościk 2017-01-04 14:31:43
informacje dla podatników na rok 2016 Wojciech Kościk 2017-01-04 14:26:28
stawki obowiązujące w roku 2016 Wojciech Kościk 2017-01-04 14:26:19
stawki obowiązujące w roku 2017 Wojciech Kościk 2017-01-04 14:25:30
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2017-01-04 14:06:17
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2016-12-30 12:40:48
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2016-12-30 12:35:05
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2016-12-30 12:29:45
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2016-12-30 12:27:52
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2016-12-30 12:03:41
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2016-12-30 11:47:04
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-12-30 08:44:20
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-12-29 15:05:54
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-12-29 15:05:00
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-12-29 15:02:59
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-12-29 15:02:15
196.2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017 w formie powierzenia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wojciech Kościk 2016-12-21 15:00:22
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej na okres powyżej 3 lat. Wojciech Kościk 2016-12-21 14:57:28
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2016-12-21 11:41:08
Protokół Nr XXV/2016 Tomasz Ciurysek 2016-12-20 09:19:40
Protokół Nr XXV/2016 Tomasz Ciurysek 2016-12-20 09:19:07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. Wojciech Kościk 2016-12-07 12:22:25
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Tomasz Ciurysek 2016-12-07 09:16:00
Zakład Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn sp. z o.o. Wojciech Kościk 2016-12-01 14:23:00
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2016-12-01 14:21:35
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomasz Ciurysek 2016-12-01 13:25:55
Protokół Nr XXIV/2016 Tomasz Ciurysek 2016-11-30 09:16:00
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2016-11-30 09:11:06
Informacja o wyniku Tomasz Ciurysek 2016-11-30 09:09:54
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczebrzeszyn w zakresie ... Tomasz Ciurysek 2016-11-25 12:02:16
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczebrzeszyn w zakresie ... Tomasz Ciurysek 2016-11-25 11:58:15
180.2016 I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, obręb geodezyjny Brody Małe, działki: 505/3, 506/2 o pow. 1410 m2. Wojciech Kościk 2016-11-23 11:52:37
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku Tomasz Ciurysek 2016-11-22 11:54:11
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-11-16 13:54:53
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-11-16 13:50:06
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-11-16 13:49:12
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2016-11-16 09:39:34
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2016-11-16 09:35:22
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2016-11-16 09:34:45
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2016-11-16 09:33:13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2016-11-16 09:28:55
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2016-11-16 09:28:18
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tomasz Ciurysek 2016-11-16 09:25:49
Zpytanie ofertowe na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł na finansowanioe planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ... Tomasz Ciurysek 2016-11-10 13:24:19
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczczebrzeszyn na lata 2016-2023 Tomasz Ciurysek 2016-11-08 12:34:55
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Tomasz Ciurysek 2016-11-08 12:16:29
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017 Tomasz Ciurysek 2016-11-08 12:08:03
168.2016 dot. postanowienia stwierdzającego brak potzreby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanegp przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - Janusz Niedźwiedź 2016-11-04 08:29:40
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tomasz Ciurysek 2016-10-27 11:10:52
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2016-10-27 10:51:31
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego Tomasz Ciurysek 2016-10-27 10:43:39
Aktualne Wojciech Kościk 2016-10-14 15:05:03
Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wojciech Kościk 2016-10-14 15:03:48
Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wojciech Kościk 2016-10-13 15:36:35
Aktualne Wojciech Kościk 2016-10-13 15:33:37
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017. Wojciech Kościk 2016-10-13 15:26:48
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2016-10-12 14:43:35
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczebrzeszyn w zakresie odbi Tomasz Ciurysek 2016-10-12 10:41:56
Przebudowa drogi gminnej nr dz. 1063/2 i 1063 w obrębie geodezyjnym Przedmieście Błonie. Ogłoszenie nr 308699-2016. Wojciech Kościk 2016-09-30 14:09:38
145/2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia: „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Znak sprawy: IBM.6220.1.17.2016. Wojciech Kościk 2016-09-30 09:46:50
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2016-09-23 11:12:50
Przebudowa drogi gminnej nr dz. 1063/2 i 1063 w obrębie geodezyjnym Przedmieście Błonie. Ogłoszenie nr 308699-2016. Wojciech Kościk 2016-09-20 12:26:20
Przebudowa drogi gminnej nr dz. 1063/2 i 1063 w obrębie geodezyjnym Przedmieście Błonie. Ogłoszenie nr 308699. Wojciech Kościk 2016-09-15 10:34:33
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż samochodu Skoda Octavia II o nr rej. LZA 10111/. Wojciech Kościk 2016-09-13 14:37:25
w sprawie powołania komisji przetargowej - „Przebudowa grogi gminnej nr dz. 1063/2, 1063 w obrębie geodezyjnym Przedmieście Błonie". Wojciech Kościk 2016-09-13 14:36:00
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2016-09-07 13:37:46
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2016-09-07 13:37:24
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szczebrzeszyn do partnerstwa oraz wspólnej realizacji projektu pn. "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" Tomasz Ciurysek 2016-09-07 13:35:51
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodu - Skoda Octavia II Wojciech Kościk 2016-09-01 10:41:21
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodu - Skoda Octavia II Wojciech Kościk 2016-09-01 10:33:39
Protokół NR XXI/2016 Tomasz Ciurysek 2016-09-01 09:02:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Ciurysek 2016-08-11 14:27:53
Zawiadomienie Tomasz Ciurysek 2016-08-11 14:27:27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Ciurysek 2016-08-11 14:23:22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Ciurysek 2016-08-11 14:15:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Ciurysek 2016-08-11 14:12:35
Informacja o wyniku - Znak: RG.6840.8.2016 Tomasz Ciurysek 2016-08-11 14:12:11
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-08-10 10:39:35
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-08-10 10:34:42
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Janusz Niedźwiedź 2016-07-29 11:33:27
w sprawie przyjęcia Gminnego Proghramu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 Tomasz Ciurysek 2016-07-28 12:07:30
Protokół Nr XX/2016 Tomasz Ciurysek 2016-07-27 15:11:38
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podrczników i materiałów edukacyjnych Tomasz Ciurysek 2016-07-27 11:25:01
Informacje o działalności lobbingowej Tomasz Ciurysek 2016-07-22 10:13:57
Informacje o działalności lobbingowej Tomasz Ciurysek 2016-07-22 10:12:16
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Janusz Niedźwiedź 2016-07-11 14:27:09
85.2016 Oferta realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego grup z realizacją programu profilaktycznego”. Wojciech Kościk 2016-07-08 14:16:24
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 Wojciech Kościk 2016-07-07 13:49:29
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 Wojciech Kościk 2016-07-07 13:47:38
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 Wojciech Kościk 2016-07-07 13:34:43
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Tomasz Ciurysek 2016-07-05 15:31:12
w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingoweje Tomasz Ciurysek 2016-07-04 14:40:06
Protokół Nr XIX/2016 Tomasz Ciurysek 2016-06-30 09:24:14
84.2016 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2016 Tomasz Ciurysek 2016-06-30 09:19:40
84.2016 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2016 Tomasz Ciurysek 2016-06-22 14:26:54
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-06-20 08:50:02
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-06-15 09:26:17
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-06-15 09:21:49
Sprawozdania budżetowe 2016 Tomasz Ciurysek 2016-06-15 09:18:19
Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjny Wojciech Kościk 2016-06-10 12:49:31
CEIDG; Działalność gospodarcza Wojciech Kościk 2016-06-10 12:44:09
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-06-07 09:49:29
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-06-07 09:47:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-06-07 09:47:15
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-06-07 09:42:10
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-06-07 09:41:35
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-06-07 09:40:39
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Wojciech Kościk 2016-06-02 11:17:42
Rejestry, ewidencje, archiwa Wojciech Kościk 2016-05-24 13:47:46
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Wojciech Kościk 2016-05-24 13:41:36
70.2016 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i Punktu skupu złomu" w miejscowości Szczebrzeszyn na dzia Janusz Niedźwiedź 2016-05-18 11:51:53
56/2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wojciech Kościk 2016-05-06 14:46:36
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej Tomasz Ciurysek 2016-04-29 11:36:43
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej Tomasz Ciurysek 2016-04-29 11:35:56
Protokół Nr XVII/2016 Tomasz Ciurysek 2016-04-25 13:22:41
Protokół Nr XVII/2016 Tomasz Ciurysek 2016-04-25 13:22:16
Protokół Nr XVII/2016 Tomasz Ciurysek 2016-04-25 13:21:54
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie Tomasz Ciurysek 2016-04-19 09:20:20
38.2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tomasz Ciurysek 2016-04-14 13:32:39
56/2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Tomasz Ciurysek 2016-04-08 12:44:27
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2016 Tomasz Ciurysek 2016-04-06 14:47:09
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Tomasz Ciurysek 2016-04-06 14:45:17
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzal Tomasz Ciurysek 2016-04-06 10:03:00
Protokół Nr XVI/2016 Tomasz Ciurysek 2016-04-04 08:31:34
Protokół Nr XVI/2016 Tomasz Ciurysek 2016-04-04 08:30:52
Protokół Nr XVI/2016 Tomasz Ciurysek 2016-04-04 08:30:27
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2016-04-01 12:16:37
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2016-04-01 12:13:31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. Janusz Niedźwiedź 2016-03-23 13:26:09
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-03-22 09:00:28
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-03-22 08:57:16
Archiwum gospodarowania odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-22 07:58:22
37.2016 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na montażu farmy o mocy 3MWp w miejscowości Szczebrzeszyn obręb geodezyjny Brody Małe Janusz Niedźwiedź 2016-03-17 11:59:21
Archiwum gospodarowania odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-17 11:36:44
Archiwum gospodarowania odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-17 11:29:35
Archiwum gospodarowania odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-17 11:28:27
Archiwum gospodarowania odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-17 11:10:23
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-03-17 11:09:13
Archiwum gospodarki odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-17 11:08:20
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-03-17 11:07:52
Archiwum gospodarki odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-17 10:56:22
Archiwum gospodarki odpadami Tomasz Ciurysek 2016-03-17 10:55:18
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-03-17 08:26:27
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-03-17 08:25:21
38.2016 20/2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wojciech Kościk 2016-03-16 09:54:51
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Tomasz Ciurysek 2016-03-15 11:11:09
20/2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wojciech Kościk 2016-03-15 09:19:21
2015 Janusz Niedźwiedź 2016-03-14 10:07:18
2015 Janusz Niedźwiedź 2016-03-14 09:35:44
2016 Janusz Niedźwiedź 2016-03-14 09:20:17
2015 Janusz Niedźwiedź 2016-03-14 09:19:09
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-09 12:40:52
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-09 12:37:38
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-08 12:49:01
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-08 12:47:55
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania ... Tomasz Ciurysek 2016-03-04 14:16:47
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania ... Tomasz Ciurysek 2016-03-04 14:15:30
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kult Tomasz Ciurysek 2016-03-04 14:13:49
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2016-03-03 10:33:20
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązaywania Problemów Społecznych Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016 - 2020 Tomasz Ciurysek 2016-03-03 09:57:46
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placów Tomasz Ciurysek 2016-03-03 09:50:02
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-02 08:53:28
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-02 08:52:28
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-02 08:50:52
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2016-03-02 08:46:55
Protokół Nr XV/2016 Wojciech Kościk 2016-03-01 10:03:26
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Tomasz Ciurysek 2016-02-29 15:00:40
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Tomasz Ciurysek 2016-02-29 15:00:37
Tomasz Ciurysek 2016-02-29 14:58:36
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. Janusz Niedźwiedź 2016-02-26 09:52:16
w sprawie wyrażenia opinii dla projektu "Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z Planem Inwestycyjnym Tomasz Ciurysek 2016-02-25 10:50:52
20/2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Tomasz Ciurysek 2016-02-12 10:15:30
w sprawie organizacji wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016 roku. Wojciech Kościk 2016-02-02 13:19:58
w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnaziów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn Tomasz Ciurysek 2016-01-28 14:15:48
w sprawie podwyższenia kapitału Zakładu Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn Spółka z o.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji Tomasz Ciurysek 2016-01-28 14:03:23
Protokól nr XIV/2015 Tomasz Ciurysek 2016-01-26 11:00:56
Protokól nr XIV/2015 Tomasz Ciurysek 2016-01-26 10:58:19
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-26 10:19:51
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-26 10:15:05
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-26 09:52:24
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-26 09:32:31
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-26 09:29:19
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-26 09:28:29
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ne 159.2015 z dnia 24.12.2015 r. Tomasz Ciurysek 2016-01-22 10:28:30
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświ Tomasz Ciurysek 2016-01-21 09:45:36
Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjny Wojciech Kościk 2016-01-19 13:01:55
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-12 09:19:22
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-12 09:18:49
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2016-01-12 09:16:20
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 Tomasz Ciurysek 2016-01-11 10:59:30
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:37:09
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:36:33
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:15:53
stawki obowiązujące w roku 2016 Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:12:23
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:09:03
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:08:18
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:07:38
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:06:17
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:05:38
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:04:54
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:04:25
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:03:42
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 11:02:58
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 10:57:32
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 10:56:04
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Tomasz Ciurysek 2016-01-05 10:54:22
informacje dla podatników na rok 2016 Tomasz Ciurysek 2016-01-05 10:38:41
stawki obowiązujące w roku 2015 Tomasz Ciurysek 2016-01-05 10:28:36
stawki obowiązujące w roku 2016 Tomasz Ciurysek 2016-01-05 10:28:22
stawki obowiązujące w roku 2015 Tomasz Ciurysek 2016-01-05 10:07:44
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-12-30 14:55:10
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-12-30 14:54:47
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-12-30 14:52:46
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-12-30 14:50:00
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-12-30 14:29:25
159.2015 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016 w formie powierzenia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania Tomasz Ciurysek 2015-12-24 09:08:08
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 13:16:24
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 13:13:03
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 13:11:34
Protokół Nr XIII/2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 09:10:28
Protokół Nr XIII/2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 09:10:11
Protokół Nr XIII/2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 09:08:27
Protokół Nr XIII/2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 09:07:49
Protokół Nr XIII/2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-23 09:07:31
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi "Kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Szczebrzeszyn oraz jednost Tomasz Ciurysek 2015-12-11 12:47:01
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu... Tomasz Ciurysek 2015-12-07 15:13:07
w sprawie wyrażenia opinii do opracowania pn. "Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców woj. lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizo Tomasz Ciurysek 2015-12-07 14:38:17
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Tomasz Ciurysek 2015-12-07 14:34:06
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składani Tomasz Ciurysek 2015-12-07 14:30:32
w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 24.02.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2015 Tomasz Ciurysek 2015-12-07 14:06:48
w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkocholowych na rok 20 Tomasz Ciurysek 2015-12-07 14:06:06
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Tomasz Ciurysek 2015-12-07 13:57:27
zmieniająca uchwałę NR VIII/47/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany nazw ulic Tomasz Ciurysek 2015-12-07 13:44:08
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2015-12-02 15:02:30
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-11-23 10:34:35
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-11-23 10:32:53
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-11-23 10:25:34
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Tomasz Ciurysek 2015-11-12 13:53:34
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2016 Tomasz Ciurysek 2015-11-09 15:05:34
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok Tomasz Ciurysek 2015-11-09 14:34:54
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Wojciech Kościk 2015-10-27 15:33:47
Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. Nr Wojciech Kościk 2015-10-27 11:54:51
Aktualne Tomasz Ciurysek 2015-10-13 15:10:17
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok Tomasz Ciurysek 2015-10-13 15:04:31
120.2015 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na "Budowie farmy (elektrowni) fotowoltanicznej o mocy 19,98 MW składającej się z ok 80 0000 szt p Janusz Niedźwiedź 2015-10-07 13:20:54
WYBORY SEJM SENAT 2015 Wojciech Kościk 2015-10-06 10:03:51
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-09-30 14:23:23
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-09-30 14:19:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań… Nr ogłoszenia: 250558-2015. Janusz Niedźwiedź 2015-09-30 13:21:37
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-09-28 11:32:26
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-09-28 09:55:59
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-09-28 09:54:34
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-09-28 08:54:30
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2015-09-24 12:38:56
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2015-09-24 12:37:50
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań… Nr ogłoszenia: 250558-2015. Wojciech Kościk 2015-09-24 11:57:31
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań… Nr ogłoszenia: 250558-2015. Wojciech Kościk 2015-09-24 11:35:30
95.2015 dot. wydania decyzji o ustaleniu loalizacj inwestycji celu publicznego na budowę drogi powiatowej nr 32901 na działce nr ewid. 724 położonej w Szczebrzeszynie - ul. Trębacka Janusz Niedźwiedź 2015-09-24 08:34:21
Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016. Nr ogłoszenia w BZP: 237162-2015. Wojciech Kościk 2015-09-16 08:13:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Tomasz Ciurysek 2015-09-11 10:21:20
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Tomasz Ciurysek 2015-09-11 10:20:43
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Tomasz Ciurysek 2015-09-11 10:20:04
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Tomasz Ciurysek 2015-09-11 10:19:39
Sprawozdania budżetowe 2014 Tomasz Ciurysek 2015-09-11 09:03:52
Sprawozdania budżetowe 2014 Tomasz Ciurysek 2015-09-11 09:02:27
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-10 14:50:45
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z ... Tomasz Ciurysek 2015-09-07 12:27:49
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze Tomasz Ciurysek 2015-09-07 12:26:13
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Tomasz Ciurysek 2015-09-07 12:12:05
Protokół Nr IX/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:21:19
Protokół Nr VIII/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:21:07
Protokół Nr VII/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:20:54
Protokół Nr VI/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:20:42
Protokół Nr V/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:20:30
Protokół Nr IV/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:20:16
Protokół Nr III/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:19:40
Protokół Nr IX/2015 Tomasz Ciurysek 2015-09-01 15:16:06
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie Wojciech Kościk 2015-08-25 15:06:50
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 15:00:15
Szkoła Podstawowa w Wielączy Wojciech Kościk 2015-08-25 14:53:31
Szkoła Podstawowa w Wielączy Wojciech Kościk 2015-08-25 14:51:36
Gimnazjum w Bodaczowie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:49:17
Gimnazjum w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:44:32
Gimnazjum w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:41:51
Szkoła Podstawowa w Wielączy Wojciech Kościk 2015-08-25 14:39:11
Gimnazjum w Bodaczowie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:33:33
Szkoła Podstawowa w Bodaczowie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:28:39
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:16:33
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:14:10
Sprawozdania budżetowe 2015 Wojciech Kościk 2015-08-25 14:06:11
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie Wojciech Kościk 2015-08-25 14:00:01
Zakład Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn Sp. z o. o. Wojciech Kościk 2015-08-25 13:58:29
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 13:50:37
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 13:48:15
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 13:44:55
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 13:37:39
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 13:27:57
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 12:36:24
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2015-08-25 12:34:44
REFERENDUM 6 września 2015 Wojciech Kościk 2015-08-17 15:37:47
Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 30.2015 z dnia 12.03.2015 r. Wojciech Kościk 2015-08-12 15:10:46
Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 51.2015 z dnia 29.04.2015 r. Wojciech Kościk 2015-08-12 15:10:26
Informacja o wyniku - Znak: RG.6840.1.9.2015 Wojciech Kościk 2015-08-12 15:10:08
Informacja o wyniku - Znak RO.271.1.2015 Wojciech Kościk 2015-08-12 15:08:58
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.1.2015. Dot. ogłoszenia nr 132826-2015. Wojciech Kościk 2015-08-12 15:08:27
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-08-07 08:33:23
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-08-07 08:33:01
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-08-07 08:29:41
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-08-07 08:25:02
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-08-07 08:22:35
REFERENDUM 6 września 2015 Wojciech Kościk 2015-08-05 12:15:34
REFERENDUM 6 września 2015 Wojciech Kościk 2015-07-29 13:25:43
Referendum 6 września 2015 r. Wojciech Kościk 2015-07-29 13:20:46
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 35 o pow. 1010 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Klem Wojciech Kościk 2015-07-29 13:14:50
Protokół Nr VIII/2015 Wojciech Kościk 2015-07-22 14:33:32
Protokół Nr VIII/2015 Wojciech Kościk 2015-07-22 14:33:20
80.2015 73.2015 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działce; 284/1, 284/2 poł. w Szczebrzeszynie przy ul. Wojciech Kościk 2015-07-22 11:59:05
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomośći Tomasz Ciurysek 2015-07-16 08:51:19
2015 Janusz Niedźwiedź 2015-07-09 10:10:06
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Tomasz Ciurysek 2015-07-03 09:33:30
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 Tomasz Ciurysek 2015-07-03 08:38:51
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 Wojciech Kościk 2015-07-02 14:40:15
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2015-07-02 13:55:27
69.2015 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2015 Tomasz Ciurysek 2015-06-25 11:12:29
70.2015 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2015 Tomasz Ciurysek 2015-06-25 11:10:26
69.2015 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2015 Tomasz Ciurysek 2015-06-25 11:05:04
51.2015 otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w formie wspierania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Tomasz Ciurysek 2015-06-25 10:53:55
30.2015 Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Tomasz Ciurysek 2015-06-25 10:53:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla woj. lubelskiego 2021m wraz z prognozą oddziaływania planu gospo Tomasz Ciurysek 2015-06-18 12:27:50
Sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1 i Gimnazjum w Szczebrzeszynie podczas wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach proj, pn."Uczeń-twórcą przyszłości" 20.06.15 Tomasz Ciurysek 2015-06-12 08:42:50
Protokół Nr VI/2015 Tomasz Ciurysek 2015-06-10 15:02:55
Protokół Nr VI/2015 Tomasz Ciurysek 2015-06-10 15:01:45
w sprawie organizacji systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support - HNS) w Gminie Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2015-06-08 11:09:46
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2014 rok Tomasz Ciurysek 2015-06-08 09:54:17
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów pełniących funkcje kierownicze... Tomasz Ciurysek 2015-06-08 09:27:50
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe , gmina Szczebrzeszyn, woj. lubelskie” Janusz Niedźwiedź 2015-06-03 09:39:31
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe , gmina Szczebrzeszyn, woj. lubelskie” Janusz Niedźwiedź 2015-06-03 09:32:18
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultu Tomasz Ciurysek 2015-05-29 10:54:21
Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 51.2015 z dnia 29.04.2015 r. Tomasz Ciurysek 2015-05-29 10:48:43
Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 51.2015 z dnia 29.04.2015 r. Tomasz Ciurysek 2015-05-29 10:45:34
Rzostrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 30.2015 z dnia 12.03.2015 r. Tomasz Ciurysek 2015-05-29 10:34:42
Sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1. i Gimnazium w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pn. Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:41:18
Sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1. i Gimnazium w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pn. Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:41:06
Sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1. i Gimnazium w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pn. Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:40:53
Sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1 Gimnazjum w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Wa-wie w ramach proj. pn. Uczeń-twórcą przyszłości" 7.06.15 Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:38:13
Sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1 Gimnazium w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Wa-wie w ramach proj. pn. Uczeń-twórcą przyszłości" 7.06.15 Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:36:46
Sprawowanie opieki nad uczniami SP w Bodaczowie, Wielączy i Gim. w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do CN Kopernik w Wa-wie w ramach proj. pn. Uczeń-twórcą przyszłości" 7.06.15 Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:36:26
Sprawowanie opieki nad uczniami SP w Bodaczowie, Wielączy i Gim. w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do CN Kopernik w Wa-wie w ramach proj. pn. Uczeń-twórcą przyszłości" 4.06.15 Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:27:03
Sprawowanie opieki nad uczniami SP w Bodaczowie, Wielączy i Gim. w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do CN Kopernik w Wa-wie w ramach proj. pn. Uczeń-twórcą przyszłości" w dniu 4. Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:25:09
Sprawowanie opieki nad uczniami SP w Bodaczowie, Wielączy i Gim. w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do CN Kopernik w Wa-wie w ramach proj. pn. Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:24:25
Sprawowanie opieki nad uczniami SP w Bodaczowie, Wielączy i Gimnazium w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pn. Uczeń-twórcą przy Tomasz Ciurysek 2015-05-27 14:23:11
Sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1. i Gimnazium w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pn. Uczeń-twórcą przyszłości" w dniu Tomasz Ciurysek 2015-05-12 13:15:15
Zapytanie ofertowe: sprawowanie opieki nad uczniami SP nr 1. w Szczebrzeszynie i Gimnazium w Szczebrzeszynie podczas wyjazdów Edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pn. Tomasz Ciurysek 2015-05-12 13:14:01
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów pełniących funkcjie kierownicze... Tomasz Ciurysek 2015-05-06 11:40:37
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów pełniących funkcjie kierownicze w przedszkolach Tomasz Ciurysek 2015-05-06 11:39:58
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych... Tomasz Ciurysek 2015-05-06 11:39:27
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarzdów osiedli Tomasz Ciurysek 2015-05-06 11:34:08
V/31/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Tomasz Ciurysek 2015-05-05 14:44:29
V/31/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Tomasz Ciurysek 2015-05-05 14:43:53
32/2015 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. Tomasz Ciurysek 2015-05-05 14:37:42
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Tomasz Ciurysek 2015-05-05 14:13:43
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-05-05 13:26:25
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-05-05 13:26:00
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-05-05 09:01:14
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-05-05 08:56:16
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-05-04 15:17:04
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-05-04 15:15:56
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-05-04 15:15:03
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-05-04 14:38:15
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-05-04 14:33:07
Sprawozdania budżetowe 2015 Tomasz Ciurysek 2015-05-04 10:19:21
Sprawozdania budżetowe 2015 r. Tomasz Ciurysek 2015-05-04 10:18:58
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-04-29 13:20:19
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-04-29 13:19:49
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-04-29 13:19:17
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-04-29 13:18:36
WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Wojciech Kościk 2015-04-24 14:57:41
WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-22 11:39:15
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ciurysek 2015-04-22 08:35:42
WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-22 08:34:22
WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-22 08:33:47
WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-22 08:29:22
WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-22 08:27:45
Rzostrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 30.2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-15 14:43:38
Rzostrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 30,2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-15 14:42:51
WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Wojciech Kościk 2015-04-14 09:04:33
Informacja o wyniku - Znak RO.271.1.2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-13 10:20:34
Informacja o wyniku - Znak RO.271.1.2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-13 10:20:07
Informacja o wyniku - Znak RO.271.1.2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-13 10:19:27
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczebrzeszyna Tomasz Ciurysek 2015-04-08 11:38:43
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ciurysek 2015-04-08 11:21:48
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ciurysek 2015-04-08 11:20:25
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-08 11:16:15
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2015 Tomasz Ciurysek 2015-04-08 11:15:28
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-04-07 13:32:37
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-04-07 13:29:22
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-04-07 13:28:46
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Tomasz Ciurysek 2015-04-02 14:57:54
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzal Tomasz Ciurysek 2015-04-02 14:56:58
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ZEC Szczebrzeszyn sp. zo.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji, bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2014 r. Wojciech Kościk 2015-04-01 15:00:54
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2015-04-01 14:57:46
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2015-04-01 14:53:32
Wyniki przetargów > wybierz rok Wojciech Kościk 2015-04-01 14:46:01
Zapytanie ofertowe: zorganizowanie Wyjazdu Edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pn. "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2015-04-01 13:32:30
Zapytanie o szacunkową wartośc zamówienia dotyczącego wykonania oraz dostawy tablic informacyjnych w ramach projektu pn. "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2015-04-01 13:30:24
Wyniki przetargów > wybierz rok Wojciech Kościk 2015-04-01 12:13:50
WYNIKI PRZETARGÓW Wojciech Kościk 2015-04-01 12:06:41
Wyniki przetargów Wojciech Kościk 2015-04-01 12:05:00
Redakcja Biuletynu Wojciech Kościk 2015-03-31 16:04:56
w sprawie pokrycia straty za rok 2014 z kapitału podstawowego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn sp. z o.o. w likwidacji. Wojciech Kościk 2015-03-31 15:48:04
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn sp. z o.o. w Szczebrzeszynie, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2014 rok.. Wojciech Kościk 2015-03-31 15:47:58
Protokół Nr IV/2015 Tomasz Ciurysek 2015-03-31 14:33:51
Protokół Nr IV/2015 Tomasz Ciurysek 2015-03-31 14:32:38
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Tomasz Ciurysek 2015-03-27 14:38:01
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Tomasz Ciurysek 2015-03-27 14:37:49
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn... Tomasz Ciurysek 2015-03-27 14:37:39
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Tomasz Ciurysek 2015-03-27 14:36:57
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Tomasz Ciurysek 2015-03-27 14:36:46
w sprawie określenie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn... Tomasz Ciurysek 2015-03-27 14:36:37
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2015 Tomasz Ciurysek 2015-03-27 14:34:17
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2015-03-16 12:48:08
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2015-03-16 12:27:29
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /30 dni od daty złożenia ślubowania/ Wojciech Kościk 2015-03-16 12:24:15
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /30 dni od daty złożenia ślubowania/ Wojciech Kościk 2015-03-16 12:03:32
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /30 dni od daty złożenia ślubowania/ Wojciech Kościk 2015-03-16 11:59:10
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2015-03-16 11:26:03
Oświadczenia majątkowe 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2015-03-16 11:25:48
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ZEC Szczebrzeszyn sp. zo.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji, bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2014 r. Tomasz Ciurysek 2015-03-13 15:13:25
w sprawie pokrycia straty za rok 2014 z kapitału podstawowego w ZEC Szczebrzeszyn sp. zo.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji Tomasz Ciurysek 2015-03-13 15:12:15
w sprawie pokrycia straty za rok 014 z kapitału podstawowego w ZEC Szczeprzeszyn sp. zo.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji Tomasz Ciurysek 2015-03-13 15:11:33
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświa Tomasz Ciurysek 2015-03-13 15:00:27
30.2015 Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Tomasz Ciurysek 2015-03-13 14:44:51
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Panią Barbarę Rzeszutko do przyznania Karty Dużej Rodziny Tomasz Ciurysek 2015-03-13 14:43:06
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Panią Barbarę Rzeszutko do przyznania Karty Dużej Rodziny Tomasz Ciurysek 2015-03-13 14:42:17
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Wojciech Kościk 2015-03-13 11:39:58
30.2015 Otwarty konkurs na realizację w roku 2015 zadań publicznych w formie wapierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Tomasz Ciurysek 2015-03-13 11:36:43
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-03-11 08:41:52
28/2015 Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Klemensów przy ul. Łącznej 14-16. Janusz Niedźwiedź 2015-03-09 12:21:54
Oświadczenia majątkowe 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2015-02-27 15:04:00
Oświadczenia majątkowe 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2015-02-27 15:01:37
Oświadczenia majątkowe 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/ Wojciech Kościk 2015-02-27 14:52:34
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-02-17 11:25:17
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2015-02-09 12:02:44
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Zofia Wachowicz 2015-02-09 09:53:28
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2015-01-30 16:06:35
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-01-30 09:37:59
Rada Miejska w Szczebrzeszynie Zofia Wachowicz 2015-01-27 14:02:44
7.2015 dot. wydania decyzji o ustaleniu loalizacj inwestycji celu publicznego na:"rozbudowę sieci gazowej redniego ciśnienia wraz z przyłączami na działce nr ewid. 3/7, 3/8, 2430, 2463 w Szczebrz Janusz Niedźwiedź 2015-01-22 15:38:25
7.2015 dot. wydania decyzji o ustaleniu loalizacj inwestycji celu publicznego na:"rozbudowę sieci gazowej redniego ciśnienia wraz z przyłączami na działce nr ewid. 3/7, 3/8, 2430, 2463 w Szczebrz Janusz Niedźwiedź 2015-01-22 15:34:11
166.2014 dot. wydania decyzji o ustaleniu loalizacj inwestycji celu publicznego na: "budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie, Boczna, i Sadowa w Szczebrzeszynie" Janusz Niedźwiedź 2015-01-22 15:31:32
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-01-14 11:20:00
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-01-14 11:16:47
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-01-14 11:10:35
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-01-12 10:48:29
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-01-12 10:48:02
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2015-01-09 13:58:04
stawki obowiązujące w roku 2015 Wojciech Kościk 2015-01-09 13:16:51
stawki obowiązujące w roku 2013. Wojciech Kościk 2015-01-09 12:55:51
stawki obowiązujące w roku 2012. Wojciech Kościk 2015-01-09 12:55:39
stawki obowiązujące w roku 2011. Wojciech Kościk 2015-01-09 12:55:27
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2015-01-05 12:00:33
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2015-01-05 11:40:11
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2015-01-05 11:18:09
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2015-01-05 11:15:31
175/2014 Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Klemensów przy ul. Łącznej 14-16 Wojciech Kościk 2014-12-23 15:22:59
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:11:38
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:11:04
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:10:31
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:07:52
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:06:12
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:05:51
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:05:16
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-22 11:04:29
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2014-12-19 12:42:55
Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 02.02.2015 r. do 31.12.2015 r. Wojciech Kościk 2014-12-19 12:20:28
Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 02.02.2015-31.12.2015. Nr 415162- Wojciech Kościk 2014-12-19 12:03:39
Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 02.02.2015 r. do 31.12.2015 r. Nr Wojciech Kościk 2014-12-19 11:59:02
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-17 15:05:57
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-17 14:53:41
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-17 14:49:31
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-17 14:48:58
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-17 14:48:27
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37.2014 z dnia 08.04.2014r w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa k Janusz Niedźwiedź 2014-12-15 10:03:52
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dotyczy ogłoszenia nr: 385816-2014. Wojciech Kościk 2014-12-08 15:20:38
166.2014 dot. wydania decyzji o ustaleniu loalizacj inwestycji celu publicznego na: "budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie, Boczna, i Sadowa w Szczebrzeszynie" Janusz Niedźwiedź 2014-12-03 10:00:13
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-02 14:36:37
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-02 14:36:09
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-02 14:35:08
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-12-02 14:33:31
Aktualne Wojciech Kościk 2014-12-01 11:14:14
Aktualne Wojciech Kościk 2014-12-01 11:05:34
Aktualne Wojciech Kościk 2014-12-01 11:02:15
Aktualne Wojciech Kościk 2014-12-01 10:49:26
Aktualne Wojciech Kościk 2014-12-01 10:48:55
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat Wojciech Kościk 2014-11-25 11:27:58
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-25 09:58:47
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-25 09:57:46
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Wojciech Kościk 2014-11-24 15:32:29
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-21 14:31:35
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-21 14:29:05
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-18 16:19:51
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.9.2014 z- Nr ogłoszenie w BZP 354252-2014 Tomasz Ciurysek 2014-11-12 14:05:48
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-03 14:39:57
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-03 14:38:22
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-03 14:29:58
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-03 14:26:02
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-03 14:21:58
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-11-03 14:20:01
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-10-30 15:23:13
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-10-30 15:21:55
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-29 08:26:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-29 08:24:47
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-22 14:46:19
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-22 14:44:54
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-22 12:51:15
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-21 15:25:49
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-21 15:24:35
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-21 15:22:23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.8.2014Nr ogłoszenia w BZP325600-2014 oraz 333476-2014 Tomasz Ciurysek 2014-10-21 09:55:40
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-17 16:12:21
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-17 16:02:21
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-17 16:01:27
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-17 15:39:27
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-17 15:33:50
Aktualne Wojciech Kościk 2014-10-17 14:10:51
Aktualne Wojciech Kościk 2014-10-17 13:52:18
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Wojciech Kościk 2014-10-17 13:38:14
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-10-08 13:23:57
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-10-08 13:22:42
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr w BZP333476-2014 Ogłoszenie powiazane: 325600-2014 Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych celem przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas Tomasz Ciurysek 2014-10-08 12:38:53
Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych celem przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów w ramach projektu pt. "Uczeń-twórc Tomasz Ciurysek 2014-10-08 11:37:35
Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych celem przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów w ramach projektu pt. "Uczeń-twórc Wojciech Kościk 2014-10-08 10:30:46
Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych celem przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnaziów w ramach projektu pt. "Uczeń-twórc Wojciech Kościk 2014-10-06 09:35:54
Zapytanie ofertowe nr RO.271.2.2014 "Budowa boiska do gey w siatkówkę znawierzchnią poliuretanową w Bodaczowie". Wojciech Kościk 2014-10-06 09:34:49
W sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-10-02 13:18:43
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-10-02 13:17:23
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-10-02 13:16:05
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-10-02 13:15:18
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-10-02 13:13:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-10-02 13:10:01
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń-twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-10-02 13:08:46
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-01 10:16:32
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-01 10:14:26
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-01 10:08:34
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-10-01 10:05:19
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-30 16:30:19
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-30 16:29:57
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-30 16:02:47
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-30 16:02:15
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-30 16:01:16
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej oraz sprzętu w celu przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pt. "Uczeń-twórcą przyszłości" Nr.320494-2014 ogł. Tomasz Ciurysek 2014-09-26 14:52:48
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń -twórcą przyszłości" Wojciech Kościk 2014-09-23 08:59:31
2014 Wojciech Kościk 2014-09-22 14:31:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.5.2014, Nr ogłoszenia w BZP 258928-2014. Wojciech Kościk 2014-09-22 14:29:21
Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015. Nr ogłoszenia: 308090-2014. Wojciech Kościk 2014-09-22 14:10:33
Unieważnienie postępowania Zad. II cz. N i Zad IV cz. Idot: Ogłoszenia Nr 278014-2014 z dnia 21.08.2014 r." Uczeń -twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-09-18 17:24:19
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 278014-214 z dnia 21.08.2014 r." Uczeń -twórcą przyszłości" Tomasz Ciurysek 2014-09-18 17:23:57
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-04 09:30:16
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-04 09:29:26
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-03 14:13:49
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-03 14:12:39
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wojciech Kościk 2014-09-03 13:31:50
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Referacie Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2014-09-03 12:51:17
w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Wojciech Kościk 2014-09-03 12:14:46
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2014-09-03 11:15:25
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 09:09:10
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 09:08:26
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 09:07:06
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 09:06:17
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:59:07
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:58:24
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:57:30
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:56:59
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:53:40
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:53:15
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:49:53
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-09-03 08:46:13
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn."Uczeń-twórcą przyszłości" realizowanego przez Gminę Szczebrzeszyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfonansowanego Tomasz Ciurysek 2014-08-21 11:35:10
Protokół Nr XLII/2014 Wojciech Kościk 2014-08-08 14:32:34
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 14:23:16
86.2014 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 14:20:51
87.2014 Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 14:19:59
36.2014 Otwarty konkurs na realizację w roku 2014 zadania publicznego w formie: powierzenia w zakresie kultury fizycznej i sportu... SOK.0050.36.2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 14:09:33
34.2014 Otwarty konkurs na realizację w roku 2014 zadania publicznego w formie: powierzenia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego... SOK.0050.34.2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 14:08:46
31.2014 Otwarty konkurs na realizację w roku 2014 zadań publicznych w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. SOK.0050.31.2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 14:05:10
15/2013 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2014 w formie wspierania zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wojciech Kościk 2014-08-08 14:01:05
65.2014 Otwarty konkurs na realizację w roku 2014 zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. SOK.0050.65.2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 13:57:08
65.2014 Otwarty konkurs na realizację w roku 2014 zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. SOK.0050.65.2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 13:55:30
65.2014 Otwarty konkurs na realizację w roku 2014 zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. SOK.0050.65.2014. Wojciech Kościk 2014-08-08 13:51:38
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Janusz Niedźwiedź 2014-08-07 08:50:24
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sułów w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach Janusz Niedźwiedź 2014-08-07 08:50:00
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2014/2015. Nr ogłoszenia: 258928-2014. Wojciech Kościk 2014-08-05 14:40:31
84.2014 - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwaronkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elewatora płaskiego o poj. 20000 ton na śrutę rzepakową, sojową z wiatą ekspedyc Janusz Niedźwiedź 2014-07-11 14:40:05
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-07-11 10:52:58
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-07-11 10:50:26
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-07-11 10:47:29
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/174/2012 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminu i miasta Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2014-07-03 14:32:52
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2014-06-27 13:06:33
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2014-06-27 12:50:37
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2014-06-27 11:15:07
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2014-06-27 11:13:30
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2014-06-27 11:05:08
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2014-06-27 11:04:33
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Wojciech Kościk 2014-06-27 10:33:43
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-06-09 14:13:56
Opinia RIO w Lublinie dot. możliwości spłaty przez Gminę Szczebrzeszyn kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz Wojciech Kościk 2014-06-05 15:23:55
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ... /4 100 000 PLN/. Nr ogłoszenia w BZP: 184904-2014. Wojciech Kościk 2014-06-05 12:51:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ... /4 100 000 PLN/. Nr ogłoszenia w BZP: 184904-2014. Wojciech Kościk 2014-06-05 12:04:09
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ... /4 100 000 PLN/. Nr ogłoszenia w BZP: 184904-2014. Wojciech Kościk 2014-06-05 12:03:05
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wojciech Kościk 2014-06-05 10:55:13
w sprawie powołania Komisji przetargowej / Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie Wojciech Kościk 2014-06-03 13:20:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ... /4 100 000 PLN/. Nr ogłoszenia w BZP: 184904-2014. Wojciech Kościk 2014-06-02 14:14:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ... w łącznej wysokości 4 100 000 PLN. Nr ogłoszenia w BZP: Wojciech Kościk 2014-06-02 14:13:37
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w łącznej wysokości Wojciech Kościk 2014-06-02 14:11:19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ... . Nr ogłoszenia: 184904-2014. Wojciech Kościk 2014-06-02 14:02:45
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ... . Nr ogłoszenia: 184904-2014. Wojciech Kościk 2014-06-02 13:52:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ... . Nr ogłoszenia: 184904-2014. Wojciech Kościk 2014-06-02 13:43:36
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 Wojciech Kościk 2014-05-30 15:33:14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.3.2014. Wojciech Kościk 2014-05-20 15:12:07
Opinia RIO w Lublinie dot. możliwości spłaty przez Gminę Szczebrzeszyn kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz Wojciech Kościk 2014-05-14 14:32:44
w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013. Wojciech Kościk 2014-05-14 13:11:02
Sprawozdania budżetowe 2014 Wojciech Kościk 2014-05-14 12:17:04
Sprawozdania budżetowe 2014 Wojciech Kościk 2014-05-14 12:15:51
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 15:19:51
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 15:17:20
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 15:15:37
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 15:13:28
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 11:35:43
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 11:34:21
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 10:21:30
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 10:20:36
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 09:41:03
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 09:40:17
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-05-07 09:36:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2014-04-30 15:35:22
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Wojciech Kościk 2014-04-30 14:09:17
do Parlamentu Europejskiego 2014 Wojciech Kościk 2014-04-30 14:05:09
do Parlamentu Europejskiego 2014 Wojciech Kościk 2014-04-30 14:04:20
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-04-28 14:35:26
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-04-28 14:31:42
41.2014 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN. Nr ogłoszenia BZP: 129494-2014 Wojciech Kościk 2014-04-23 15:40:29
Energia słoneczna Wojciech Kościk 2014-04-23 14:39:33
41.2014 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN. Nr ogłoszenia BZP: 129494-2014 Wojciech Kościk 2014-04-23 14:33:25
41.2014 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN. Nr ogłoszenia BZP: 129494-2014 Wojciech Kościk 2014-04-23 13:26:41
41.2014 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN. Nr ogłoszenia BZP: 129494-2014 Wojciech Kościk 2014-04-22 15:28:55
41.2014 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN. Nr ogłoszenia BZP: 129494-2014 Wojciech Kościk 2014-04-22 15:19:11
41.2014 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN. Nr ogłoszenia BZP: 129494-2014 Wojciech Kościk 2014-04-22 15:18:40
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN. Nr ogłoszenia BZP: 129494-2014 Wojciech Kościk 2014-04-16 11:58:34
34.2014 Otwarty konkurs na realizację w roku 2014 zadania publicznego w formie: powierzenia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego... SOK.0050.34.2014. Wojciech Kościk 2014-04-10 14:59:33
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Janusz Niedźwiedź 2014-04-02 14:07:54
Sprawozdania budżetowe 2013 Wojciech Kościk 2014-04-02 13:16:03
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Uczeń - twórcą przyszłości" współfinansowanego z EFS. Janusz Niedźwiedź 2014-03-07 08:43:35
Wojciech Kościk 2014-03-06 11:25:23
w sprawie zatwierdzenia realozacji projektu "Uczeń - twórcą przyszłości" Janusz Niedźwiedź 2014-03-06 11:06:54
15.2014 Wojciech Kościk 2014-03-04 15:34:03
wprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Wojciech Kościk 2014-03-04 15:23:02
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-03-04 13:12:15
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-03-04 13:11:47
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-03-04 13:09:15
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania ... Wojciech Kościk 2014-02-25 10:06:02
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-24 13:10:31
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-18 15:30:36
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-18 15:28:46
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-18 10:38:30
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-18 10:36:59
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-18 10:34:20
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-18 10:31:11
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-17 15:00:28
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-17 14:56:45
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-17 14:50:04
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-17 14:46:01
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-17 14:44:45
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2014-02-17 14:42:03
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2014-02-07 10:52:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2014-02-05 14:05:23
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2014-01-24 10:56:34
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2014-01-24 10:53:06
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych ... Wojciech Kościk 2014-01-17 14:17:38
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2014-01-15 09:37:58
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2014-01-15 09:32:46
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2014-01-15 09:24:28
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2014-01-15 09:20:48
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 Wojciech Kościk 2014-01-03 13:12:09
38/2013 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mies Wojciech Kościk 2014-01-03 12:13:22
38/2013 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mies Wojciech Kościk 2014-01-03 09:23:14
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wojciech Kościk 2013-12-20 15:00:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tomasz Ciurysek 2013-12-16 13:32:07
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2013-12-10 13:32:57
35/2013 Sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn /działki nr: 1738, 1739, 1740, 1741, 1743/. Wojciech Kościk 2013-12-06 15:25:07
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2013 r. Wojciech Kościk 2013-12-05 14:02:50
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania p.n. Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Ma Wojciech Kościk 2013-12-05 13:43:55
w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wojciech Kościk 2013-12-03 14:17:36
35/2013 Sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn /działki nr: 1738, 1739, 1740, 1741, 1743/. Wojciech Kościk 2013-11-21 10:29:12
15/2013 Sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn /działki nr: 1738, 1739, 1740, 1741, 1743/. Wojciech Kościk 2013-11-21 10:27:02
Aktualne Wojciech Kościk 2013-11-14 14:13:53
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Wojciech Kościk 2013-11-14 14:09:37
Planowane Wojciech Kościk 2013-11-14 14:07:50
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Wojciech Kościk 2013-11-14 14:05:37
Protokół Nr XXXVI/2013 Wojciech Kościk 2013-11-14 13:42:46
Protokół Nr XXXV/2013 Wojciech Kościk 2013-11-14 13:41:18
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2013-10-17 14:20:15
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ciurysek 2013-10-17 14:19:47
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2013-10-03 15:14:22
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 Wojciech Kościk 2013-09-27 14:18:23
34/2013 Dostosowanie pomieszczeń wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2013-09-27 08:34:13
34/2013 Dostosowanie pomieszczeń wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2013-09-25 14:30:50
27/2013 Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania p.n. Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe, gmina Szczebrzeszyn. Nr ogłoszenia w BZP: Wojciech Kościk 2013-09-23 09:11:25
31/2013 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych poł. w obrębie geodezyjnym Bodaczów; działki nr: 992, 1000, 1004, 1863. Wojciech Kościk 2013-09-23 08:58:58
27/2013 Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania p.n. Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe, gmina Szczebrzeszyn. Nr ogłoszenia w BZP: Wojciech Kościk 2013-09-13 15:06:47
30/2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Nr w BZP: 373132-2013. Ogłoszenie powiązane: 360376-2013. Wojciech Kościk 2013-09-13 15:03:44
29/2013 Remont chodnika przy drodze powiatowej 3210L ul. Klukowskiego Błonie. Nr ogłoszenia w BZP: 365750-2013. Wojciech Kościk 2013-09-10 12:03:47
Sprawozdania budżetowe 2013 Wojciech Kościk 2013-08-29 15:12:49
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej /Szczebrzeszyn, nr działek: 1738, 1739, 1740, 1741, 1743/. Wojciech Kościk 2013-08-29 14:41:42
24?2013 Sprzedaż nieruchomości /Działka nr 1789, położona w obrębie geodezyjnym Przedm. Błonie/. Wojciech Kościk 2013-08-26 15:47:31
23/2013 Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 858 na odcinku Szczebrzeszyn-Brody Małe. Nr ogłoszenia: 326142-2013. Wojciech Kościk 2013-08-14 08:07:10
16/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr ogłoszenia BZP:302198-2013 Tomasz Ciurysek 2013-08-12 14:58:56
14/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. nr ogłoszenia w BZP:301980-213 Tomasz Ciurysek 2013-08-12 09:49:35
14/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. nr ogłoszenia w BZP:301980-213 Tomasz Ciurysek 2013-08-12 09:47:27
14/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. nr ogłoszenia w BZP:301980-213 Tomasz Ciurysek 2013-08-12 09:45:16
14/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. nr ogłoszenia w BZP:301980-213 Tomasz Ciurysek 2013-08-12 09:43:34
22/2013 Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2013/2014. Nr ogłoszenia w BZP: 302372-2013. Wojciech Kościk 2013-08-06 09:26:06
11/2013 Informacja o przeprowadzonym przetargu w dniu 18 lipca 2013 r. Wojciech Kościk 2013-07-31 14:48:13
20/2013 Przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Nie wszystko stracone" … Nr ogłoszenia w BZP: 302320-2013. Wojciech Kościk 2013-07-30 14:14:48
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Tomasz Ciurysek 2013-07-24 12:51:09
22/2013 Wymiana pokrycia dachowego budynku głownego szpitala SPZOZ na działce na działce nr ewid. 323/7 przy ul. Dr. Z. Klukowskiego 3 w Szczebrzeszynie" Tomasz Ciurysek 2013-07-24 12:47:35
Ogłoszenie Nr 109 o Przetargu Burmistrza Szczebrzeszyna na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 6100 m2, działki nr: 629, 630, 631/1 połozone w obrębie geodezyjnym Przedmieście S Tomasz Ciurysek 2013-07-23 15:17:19
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Tomasz Ciurysek 2013-07-23 15:09:42
1/2013 "Budowa instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie /kompostownia/ na działce ewid. 2484 w Szcz Tomasz Ciurysek 2013-07-23 09:04:43
57/2012 "Budowa (kompostowni) instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie na działce nr ewid. 2484, 24 Tomasz Ciurysek 2013-07-23 09:03:50
57/2012 "Budowa (kompostowni) instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie na działce nr ewid. 2484 w S Tomasz Ciurysek 2013-07-23 09:03:12
18/2013 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie w ramach programu Radosna Szkoła. Nr ogłoszenia: 283252-2013. Wojciech Kościk 2013-07-19 10:22:54
16/2013 Przebudowa i modernizacja Ratusza w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w B.Z.P.:281112-2013. Wojciech Kościk 2013-07-18 12:56:35
16/2013 Przebudowa i modernizacja Ratusza w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia w B.Z.P.:281112-2013. Wojciech Kościk 2013-07-18 12:53:19
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wojciech Kościk 2013-07-15 12:34:52
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /Brody Małe nr działki 6/4/. Wojciech Kościk 2013-07-15 12:30:56
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /Szczebrzeszyn nr działek: 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1743, 1744, 1745/./. Wojciech Kościk 2013-07-15 12:30:06
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpo Wojciech Kościk 2013-07-15 12:29:33
10/2013 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 12 czerwca 2013 r /sprzedaż działki nr 1789/. Wojciech Kościk 2013-07-08 15:26:33
9/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.3.2013 "Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych…" Wojciech Kościk 2013-07-04 14:52:20
19/2013 "Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie tymczasowych infrastruktur (uklad dróg wewnętrznych dojazdowych ze zjazdem z drogi gminnej niepu Tomasz Ciurysek 2013-07-02 09:07:15
8/2013 Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych gminy Szczebrzeszyn w trybie pozakonkursowym /"CEDRON"/. Wojciech Kościk 2013-06-27 15:22:54
9/2013 Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych gminy Szczebrzeszyn w trybie pozakonkursowym /"CEDRON"/. Wojciech Kościk 2013-06-27 15:18:13
w sprawie zmainy Zarządzenia nr 72 z dnia 27.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Udzieleni Tomasz Ciurysek 2013-06-20 08:35:18
w sprawie zmainy Zarządzenia nr 72 z dnia 27.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Udzieleni Tomasz Ciurysek 2013-06-20 08:34:13
w sprawie zmainy Zarządzenia nr 72z dnia 27.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Tomasz Ciurysek 2013-06-19 12:44:27
13/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego ... Wojciech Kościk 2013-06-17 14:32:48
13/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego ... Wojciech Kościk 2013-06-13 14:51:00
13/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego ... Wojciech Kościk 2013-06-13 14:49:22
8/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 04.06.2013 r. Nr ogłoszenia w : 197792-2013. Wojciech Kościk 2013-06-11 15:51:10
7/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 04.06.2013 r. Nr ogłoszenia w : 197792-2013. Wojciech Kościk 2013-06-11 15:48:37
13/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego ... Wojciech Kościk 2013-06-11 11:38:22
Skarbnik Wojciech Kościk 2013-06-07 10:51:44
Sekretarz Miasta i Gminy Wojciech Kościk 2013-06-07 10:51:16
Zastępca Burmistrza Wojciech Kościk 2013-06-07 10:50:24
Burmistrz Szczebrzeszyna Wojciech Kościk 2013-06-07 10:49:30
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 Wojciech Kościk 2013-06-07 10:33:54
7/2013 6/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 04.06.2013 r. Nr ogłoszenia 89841-2013. Wojciech Kościk 2013-06-06 13:45:18
7/2013 6/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 04.06.2013 r. Nr ogłoszenia 89841-2013. Wojciech Kościk 2013-06-06 13:44:46
13/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego ... Wojciech Kościk 2013-06-05 14:08:19
w sprawie powołania Komisji przetargowej: nazwa zadania: "Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich - modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu" Tomasz Ciurysek 2013-06-04 09:58:40
w sprawie powołania Komisji przetargowej: nazwa zadania: "Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich - modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu" Tomasz Ciurysek 2013-06-04 09:57:50
w sprawie powołania Komisji przetargowej: nazwa zadania: "Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich - modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu" Tomasz Ciurysek 2013-06-04 09:55:03
w sprawie powołania Komisji przetargowej: nazwa zadania: "Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich - modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu" Tomasz Ciurysek 2013-06-04 09:54:41
w sprawie powołania Komisji przetargowej: nazwa zadania: "Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich - modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu" Tomasz Ciurysek 2013-06-04 09:52:32
13/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego ... Wojciech Kościk 2013-06-03 14:22:49
17/2013 "Budowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr ewid. 5, 6, 1399 w miejscowości Bodaczów gm. Szczebrzeszyn i działce nr ewid. 49 w obrębie Michalów PGR gm. Sułów" Tomasz Ciurysek 2013-05-31 13:10:17
18/2013 "Wymiana pokrycia dachowego budynku szpitala na działce nr ewid. 323/7 przy ul.Klukowskiego w Szczebrzeszynie" Tomasz Ciurysek 2013-05-31 13:07:08
17/2013 "Budowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr ewid. 5, 6, 1399 w miejscowości Bodaczów gm. Szczebrzeszyn i działce nr ewid. 49 w obrębie Michalów PGR gm. Sułów" Tomasz Ciurysek 2013-05-31 13:04:12
10/2013 Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia od km 0+000 do km 0+780 - etap II. Nr ogłoszenia w BZP: 197792-2013. Wojciech Kościk 2013-05-31 12:36:17
13/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego ... Wojciech Kościk 2013-05-29 14:14:50
w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2012. Wojciech Kościk 2013-05-29 14:07:20
13/2013 UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego w Wojciech Kościk 2013-05-29 13:11:00
Sprawozdania budżetowe 2013 Wojciech Kościk 2013-05-29 13:05:30
17/2013 "budowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr ewid. 5, 6, 1399 w miejscowości Bodaczów gm. Szczebrzeszyn i działce nr ewid. 49 w obrębie Michalów PGR gm. Sułów" Tomasz Ciurysek 2013-05-29 11:36:52
w sprawi zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2013-05-27 15:20:26
w sprawi zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie. Wojciech Kościk 2013-05-27 15:20:10
11/2013 Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 01.07.2013 r do 31.12.201 Wojciech Kościk 2013-05-27 14:07:12
Godziny urzędowania Wojciech Kościk 2013-05-27 12:42:12
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032. Wojciech Kościk 2013-05-21 13:53:50
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032. Wojciech Kościk 2013-05-21 13:45:46
Sprawozdania budżetowe 2012 Wojciech Kościk 2013-05-17 15:32:16
Sprawozdania budżetowe 2013 Wojciech Kościk 2013-05-15 13:22:15
Sprawozdania budżetowe 2013 Wojciech Kościk 2013-05-15 13:18:39
Sprawozdania budżetowe 2013 Wojciech Kościk 2013-05-15 13:17:48
Wojciech Kościk 2013-05-15 13:01:49
Wojciech Kościk 2013-05-15 13:01:31
Akty prawne 2008 Wojciech Kościk 2013-05-15 13:01:00
Akty prawne 2009 Wojciech Kościk 2013-05-15 13:00:46
Akty prawne 2010 Wojciech Kościk 2013-05-15 13:00:32
Akty prawne 2011 Wojciech Kościk 2013-05-15 13:00:17
5/2013 Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 05.04.2013 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wojciech Kościk 2013-05-10 15:30:56
52/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej /Przed. Błonie, działka nr 1789; Kolonia Niedzieliska, działki nr 3 Tomasz Ciurysek 2013-04-29 13:01:13
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dot. zadania: "nabycie terenu Zamczyska" oraz rewitalizacji obiektu. Tomasz Ciurysek 2013-04-26 11:01:26
Planowane Wojciech Kościk 2013-04-25 14:53:28
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2013-04-19 15:39:39
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Kościk 2013-04-19 15:34:18
Gospodarka odpadami Wojciech Kościk 2013-04-19 14:03:46
Gospodarka odpadami Wojciech Kościk 2013-04-19 14:02:46
KONSULTACJE SPOŁECZNE Wojciech Kościk 2013-04-19 13:56:37
KONSULTACJE SPOŁECZNE Wojciech Kościk 2013-04-19 13:54:17
1/2013 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi. Wojciech Kościk 2013-04-19 13:52:16
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, ośw Tomasz Ciurysek 2013-04-11 12:22:30
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. Wojciech Kościk 2013-03-20 13:09:30
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2013-03-05 16:09:07
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2013-03-05 16:07:21
1/2013 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi. Wojciech Kościk 2013-02-27 15:31:43
1/2013 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi. Wojciech Kościk 2013-02-27 15:28:38
1/2013 Wyniki konsultacji społeczne dotyczących zmiany „Programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” Wojciech Kościk 2013-02-27 15:18:18
Wyniki konsultacji społeczne dotyczących zmiany „Programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” Wojciech Kościk 2013-02-27 15:16:41
CEIDG; Działalność gospodarcza Wojciech Kościk 2013-02-21 10:02:00
CEIDG; Działalność gospodarcza Wojciech Kościk 2013-02-21 09:56:35
Rejestry, ewidencje, archiwa Wojciech Kościk 2013-02-21 09:52:22
CEIDG; Działalność gospodarcza Wojciech Kościk 2013-02-21 09:47:18
CEIDG Wojciech Kościk 2013-02-21 09:29:25
1/2013 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi. Wojciech Kościk 2013-02-19 15:54:23
1/2013 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi. Wojciech Kościk 2013-02-19 15:48:21
Podatki Wojciech Kościk 2013-02-19 15:37:44
Działalność telekomunikacyjna Wojciech Kościk 2013-02-19 15:36:02
INFORMACJE O ŚRODOWISKU Wojciech Kościk 2013-02-19 15:34:28
Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2013-02-19 15:33:22
Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2013-02-19 15:32:31
Wojciech Kościk 2013-02-19 15:30:08
Konsultacje społeczne Wojciech Kościk 2013-02-19 15:22:13
2/2013 Najem lokalu użytkowego /Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 11/. Przetarg unieważniony. Wojciech Kościk 2013-02-13 12:19:09
2/2013 Najem lokalu użytkowego /Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 11/. Przetarg unieważniony. Wojciech Kościk 2013-02-13 12:08:27
2/2013 Najem lokalu użytkowego /Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 11/. Przetarg unieważniony. Wojciech Kościk 2013-02-13 12:00:11
2/2013 Najem lokalu użytkowego /Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 11/. Wojciech Kościk 2013-02-13 11:57:39
3/2013 Sprzedaż nieruchomości; Wielącza Wieś, Nr działki 324, /II nieograniczony przetarg ustny/. Wojciech Kościk 2013-02-13 11:47:48
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny /Szczebrzeszyn, XXX-Lecia PRL 9, nr lokalu 2 na nieruchomości Nr 1534/1/. Wojciech Kościk 2013-02-12 15:58:59
3/2013 Sprzedaż nieruchomości; Przed. Zamojskie, Nr działki 207/12, ul. Zamojska 166/ II nieograniczony przetarg ustny.. Wojciech Kościk 2013-02-06 15:14:00
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wojciech Kościk 2013-01-29 14:28:02
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2013-01-25 09:23:02
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn. Wojciech Kościk 2013-01-25 09:19:43
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-22 16:02:51
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-22 15:47:14
2/2013 Najem lokalu użytkowego /Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 11/. Wojciech Kościk 2013-01-14 15:34:03
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-11 15:40:17
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-11 15:39:33
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-11 15:35:22
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-11 15:18:41
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-11 15:16:43
Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy Wojciech Kościk 2013-01-11 15:10:53
1/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 19 grudnia 2012 r. /Wielącza Wieś, działka nr 324/./. Wojciech Kościk 2013-01-11 12:09:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2013-01-10 15:20:44
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2013-01-10 15:15:09
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2013-01-03 11:56:50
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2013-01-03 11:50:28
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wojciech Kościk 2013-01-03 11:24:11
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013. Wojciech Kościk 2013-01-03 11:17:36
Działalność telekomunikacyjna Wojciech Kościk 2013-01-02 15:25:50
WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Wojciech Kościk 2013-01-02 15:08:25
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Wojciech Kościk 2013-01-02 15:08:04
WYBORY SEJM/SENAT 2011 Wojciech Kościk 2013-01-02 15:07:45
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2012-12-31 11:46:12
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wojciech Kościk 2012-12-31 11:43:05
Protokół nr XXVI/2012 Wojciech Kościk 2012-12-28 14:39:47
9/2012 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 15 listopada 2012 r. /sprzedaż nieruchomości 1679/2/. Wojciech Kościk 2012-12-28 14:35:13
9/2012 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 15 listopada 2012 r. /sprzedaż nieruchomości 1679/2/. Wojciech Kościk 2012-12-28 13:58:02
60/2012 "Budowa tacy rozładunkowej na heksan oraz budowa tacy rozładunkowej na olej" Tomasz Ciurysek 2012-12-14 11:23:15
59/2012 "Budowa tacy rozładunkowej na heksan oraz budowa tacy rozładunkowej na olej" Tomasz Ciurysek 2012-12-14 11:22:01
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków Wojciech Kościk 2012-12-13 14:23:03
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie scieków Tomasz Ciurysek 2012-12-10 14:24:11
Szkoła Podstawowa w Wielączy Wojciech Kościk 2012-12-06 09:59:03
Uchwały Rady Miejskiej 2004-2008 Wojciech Kościk 2012-12-05 15:32:21
2012 Wojciech Kościk 2012-12-04 12:36:02
Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjny Wojciech Kościk 2012-12-04 11:25:53
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie ma rok 2012. Wojciech Kościk 2012-11-21 14:52:55
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na rok 2012. Wojciech Kościk 2012-11-21 14:49:22
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na rok 2012. Wojciech Kościk 2012-11-21 14:48:43
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości położonej w Szczebrzeszynie przy ul. Zamojskiej 166, nr działki 207/12/. Wojciech Kościk 2012-11-21 14:19:19
stawki obowiązujące w roku 2013. Wojciech Kościk 2012-11-13 15:47:16
stawki obowiązujące w roku 2013. Wojciech Kościk 2012-11-13 15:43:19
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej /Niedzieliska, nr działek: 653,674 i 247/3/, / Przedm. Szperówka, nr dział Wojciech Kościk 2012-10-19 14:38:25
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2012-10-18 10:05:50
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie Wojciech Kościk 2012-10-18 09:58:50
Szkoła Podstawowa w Wielączy Wojciech Kościk 2012-10-18 09:56:44
Godziny urzędowania Wojciech Kościk 2012-10-18 09:44:28
Wojciech Kościk 2012-10-18 09:42:06
Opinia RIO w lublinie dot. informacji Burmistrza Szczebrzeszyna o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 r. Wojciech Kościk 2012-10-05 13:56:23
Opinia RIO w lublinie dot. informacji Burmistrza Szczebrzeszyna o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 r. Wojciech Kościk 2012-10-05 13:55:45
Opinia RIO w lublinie dot. informacji Burmistrza Szczebrzeszyna o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 r. Wojciech Kościk 2012-10-05 13:50:57
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:48:47
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Szczebrzeszyn i zasad korzystania z tych przystanków. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:48:34
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /Wielącza Wieś, działka nr 324, pow. 0,06 ha/. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:48:21
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Szczebrzeszyn i zasad korzystania z tych przystanków. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:48:03
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:47:51
w sprawie zmian budżetu na rok 2012. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:47:36
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:47:22
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /Niedzieliska, działki: nr 247/3 pow. 0.17 ha, nr 674 o pow. 0,24 ha, nr 653 o pow. 0,08 ha/. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:47:12
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /Klemensów, działka nr 286, pow. 3,2886 ha/. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:46:57
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /Kąty II, działka nr 85, pow. 0,56 ha/./. Wojciech Kościk 2012-10-01 08:46:42
Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty Wojciech Kościk 2012-10-01 08:41:30
Wojciech Kościk 2012-10-01 08:39:06
44/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu" Tomasz Ciurysek 2012-08-31 09:43:31
7/2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr. sprawy OPS.271.1.2012 Tomasz Ciurysek 2012-08-24 11:55:08
4/2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr ogłoszenia w BZP: 280146-2012. Wojciech Kościk 2012-08-16 15:19:15
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 Wojciech Kościk 2012-08-13 11:15:56
Zarządzenie nr 91 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2012/2013" Tomasz Ciurysek 2012-08-06 15:24:10
Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn Wojciech Kościk 2012-08-02 15:05:55
Sprawozdania budżetowe 2011 Wojciech Kościk 2012-08-02 14:25:00
Sprawozdania budżetowe 2011 Wojciech Kościk 2012-08-02 12:22:53
Sprawozdania budżetowe 2012 Wojciech Kościk 2012-08-01 15:05:31
Sprawozdania budżetowe 2012 Wojciech Kościk 2012-08-01 14:50:02
30/2012 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie (kompostowni) instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów Tomasz Ciurysek 2012-07-23 11:44:59
83/12 z dnia 2012-07-17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Ciurysek 2012-07-17 13:05:11
83/12 z dnia 2012-07-17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Ciurysek 2012-07-17 13:04:44
3/2012 "Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych" Znak sprawy IBM.271.2.2012 Tomasz Ciurysek 2012-07-12 14:45:27
3/2012 "Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych" Znak sprawy IBM.271.2.2012 Tomasz Ciurysek 2012-07-12 14:28:29
3/2012 "Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych" Znak sprawy IBM.271.2.2012 Tomasz Ciurysek 2012-07-12 14:27:07
5/2012 Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych. Nr ogłoszenia: 227022-2012. Wojciech Kościk 2012-07-05 14:59:43
Sprawozdania budżetowe 2012 Wojciech Kościk 2012-07-04 14:00:13
Sprawozdania budżetowe 2012 Wojciech Kościk 2012-07-04 13:55:57
Sprawozdania budżetowe 2012 Wojciech Kościk 2012-07-04 13:51:20
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. Wojciech Kościk 2012-07-04 13:40:28