logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarzadzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargow
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   plus Kadencja 2002-2018
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
A A A


ORGANA WŁADZY > Burmistrz Szczebrzeszyna

Spis dokumentów:
1. Zastępca Burmistrza
2. Sekretarz Miasta i Gminy
3. Skarbnik
4. Kadencja 2002-2018

Henryk Matej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 20 maja 2019r.


II. KIEROWNICTWO URZĘDU

§7

1. Do kompetencji burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 2. reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz;

 3. kierowanie bieżącymi sprawami gminy;

 4. prowadzenie gospodarki finansowej gminy;

 5. organizowanie wykonania uchwały Rady;

 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

 7. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także

  przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej;

 8. upoważnia zastępcę burmistrza lub innych pracowników gminy do wydawania decyzji

  administracyjnej w jego imieniu;

 9. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;

 10. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności urzędu;

 11. ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przekładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

 12. zatwierdzanie na wniosek kierowników zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu;

 13. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;

 14. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

 15. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych gminy;

 16. ponoszenie odpowiedzialności za ochronę informacji niejawnych i danych osobowych.

2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

 1. Zastępcę Burmistrza;
 2. Sekretarza;
 3. Skarbnika;
 4. Radcę Prawnego;
 5. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
 6. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami;
 7. Kierownika Referatu Budownictwa;
 8. Inspektora Ochrony Danych osobowych;
 9. Stanowiska ds. BHP;
 10. Stanowiska ds. Obsługi Rady.

Ilość odwiedzin: 75741
Nazwa dokumentu: Burmistrz Szczebrzeszyna
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 12:09:00
Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 14:55:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...